В даному розділі розміщені висновки експертних комісій Міністерства освіти і науки України щодо проведення ліцензійної або акредитаційної експертизи спеціальностей у НУВГП

Висновок експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи

експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи з спеціальності 8.04030202 «Прикладна інформатика» галузі знань 0403 “Системні науки та кібернетика” (122 «К ом п’ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 “Інформаційні технології”) у Н аціональному університеті водного господарства та природокористування

Висновок експертної комісії

про проведення первинної акредитаційної експертизи зі спеціальності 8.09020101 "Водні біоресурси" галузі знань 0902 "Рибне господарство та аквакультура" у НУВГП

Висновок акредитаційної експертної комісії Міністерства освіти і науки України

про підсумки чергової експертизи підготовки фахівців галузі знань 0601 "Будівництво та архітектура" спеціальності 8.06010107 "Теплогазопостачання і вентиляція" освітнього ступеню «магістр» та 7.06010107 "Теплогазопостачання і вентиляція" освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» у Національному університеті водного господарства та природокористування

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України

за результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки фахівців з напряму підготовки 6.010203 «Здоров'я людини» освітнього ступеня «бакалавр», галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини» у Національному університеті водного господарства та природокористування

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України

Щодо проведення акредитаційної експертизи (первинної) з підготовки магістрів зі спеціальності 8.17020201 "Охорона праці (за галузями)" (галузь знань 1702 "Цивільна безпека")

Висновок експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи з підготовка фахівців на другому (магістерському) рівні вищ ої освіти

спеціальності 8.06010105 “Автомобільні дороги і аеродроми” галузі знань 0601 “Будівництво та архітектура” у Н аціональному університет водного господарства та природокористування

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України

щодо проведення первинної акредитаційної експертизи з підготовки освітнього рівня магістр галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» спеціальності 8.06010106 «Мости і транспортні тунелі» у Національному університеті водного господарства та природокористування

Висновок експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи

спеціальності 8.03040101 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право» у Національному університеті водного господарства та природокористуванняПовідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці