Нормативні документи

Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті водного господарства та природокористування

Положення про організацію вибору навчальних дисциплін варіативної складової навчальних планів

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Система та процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Національному університеті водного господарства та природокористування

Концепція освітньої діяльності та розвитку Національного університету водного господарства та природокористування

Порядок замовлення, видачі й обліку документів про освіту та студентських квитків державного зразка

Порядок замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)

Положення щодо замовлення, виготовлення, видачу, облік, зберігання та утилізацію документів про вищу освіту Національного університету водного господарства та природокористування (ПРОЕКТ)

Положення про екзаменаційну комісію (ПРОЕКТ)

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Перелік нормативних документів, що регламентують організацію освітнього процесу

Положення про встановлення академічних, іменних та персональних стипендій студентам НУВГП

Положення про конкурс підручників, навчальних посібників та монографій

Положення про надання додаткових платних послуг у НУВГП

Положення про порядок призначення персональної стипендії ректора НУВГП

Положення про проведення відкритих занять в НУВГП

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад н.п. працівників

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету водного господарства та природокористуваня

Порядок проведення вступного фахового випробовування

Тимчасове положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у Національному університеті водного господарства та природокористування на 2016-2017 навчальний рік

Порядок працевлаштування випускників НУВГП

Порядок видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в НУВГП та їх реєстрації

Порядок організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в НУВГП

Положення про порядок поселення (переселення, виселення) студентів та аспірантів (докторантів) університету в гуртожитки студентського містечка НУВГП

Розпорядження №43 від 26.09.2016 про інформативність сайту університету

Порядок ліквідації академічних заборгованостей у НУВГППовідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці