Оголошення

8липня 2015 року о 1300 год

у залі засідань (аудиторія 103) Національного університету водного господарства та природокористування відбудеться захист дисертації 

НАЗАРУКА ВІКТОР ЛЬВОВИЧА

 


Формування культури здоров’я майбутніх лікарів засобами здоров’язбережувальних технологій


на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 
за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

 

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор

МЕЛЬНИЧУК Ірина Миколаївна,

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»,

завідувач кафедри філософії та суспільних дисциплін.

 

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор

БАШАВЕЦЬ Наталія Андріївна,

Одеський інститут фінансів Українського

державного університету фінансів та

міжнародної торгівлі,

завідувач кафедри фізичного виховання;

 

кандидат педагогічних наук, старший викладач

ПАЛІЧУК Юрій Іванович,

Буковинський державний фінансово-економічний університет,

завідувач кафедри фізичного виховання.

 Спеціалізована вчена рада К 47.104.08назад


Знайшли помилку? Натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні опишіть цю помилку