Оголошення

3 грудня 2015 року об 1100год

у залі засідань (аудиторія 103) Національного університету водного господарства та природокористування відбудеться захист дисертації 

 ГОЛОВНЯ ВЯЧЕСЛАВ ДМИТРОВИЧ

 

Розвиток конструкторсько-технологічних здібностей студентів у процесі навчання комп’ютерного конструювання та моделювання у вищих технічних навчальних закладах

 на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 
за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

 

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор

РАЙКОВСЬКА Галина Олексіївна

Житомирський державний технологічний університет, завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін.

 Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор

ОРШАНСЬКИЙ Леонід Володимирович,

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва;

 кандидат педагогічних наук

ВОРОНЦОВА Ірина Валеріївна

Полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, завідувач навчально-методичного кабінету.

Спеціалізована вчена рада К 47.104.08

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Відгук офіційного опонента

Оршанський Р.В.

Відгук офіційного опонента

Воронцова І.В.назад


Знайшли помилку? Натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні опишіть цю помилку