Оголошення

26 травня 2016 року о 13год

у залі засідань (аудиторія 103)
Національного університету водного господарства та природокористування відбудеться захист дисертації 

КОНЧОВИЧ КАТЕРИНИ ТІБЕРІЇВНИ

 «Формування готовності майбутніх вчителів-філологів до педагогічного спілкування засобами тренінгових технологій»

 на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 
за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

 Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент
КОЧУБЕЙ Алла Володимирівна,
Національний університет водного господарства та природокористування, доцент кафедри суспільних дисциплін.

 Офіційні опоненти:  

доктор педагогічних наук, професор
Зеленська Олена Піменівна,
Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів, професор кафедри іноземних мов;

кандидат педагогічних наук,
Зуєнко Неля Олександрівна,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ,
доцент кафедри іноземної філології і перекладу.

 


Спеціалізована вчена рада К
47.104.08

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

ДИСЕРТАЦІЯ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Відгук офіційного опонента

Зеленська О.П.

Відгук офіційного опонента (продовження)

Зеленська О.П.

Відгук офіційного опонента

Зуєнко Н.О.

Відгук офіційного опонента (продовження)

Зуєнко Н.О.назад


Знайшли помилку? Натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні опишіть цю помилку