ОГОЛОШЕННЯ

29 квітня 2015 року об 11 00 год

у залі засідань (навчальний корпус №1, аудиторія 103)

Національного університету водного господарства та природокористування відбудеться захист дисертації 

САВІЦЬКОЇ ВІКТОРІЇ ВАСИЛІВНИ


Підготовка майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу


на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 
за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

 

Науковий керівник -  доктор педагогічних наук, професор

МЕЛЬНИЧУК Ірина Миколаївна

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний

університет імені І.Я. Горбачевського

МОЗ України»,

завідувач кафедри філософії та суспільних

дисциплін

 

Офіційні опоненти:  доктор педагогічних наук, професор

ПОЛІЩУК Віра Аркадіївна

Тернопільський національний педагогічний

університет імені Володимира Гнатюка,

завідувач кафедри соціальної роботи та

соціальної педагогіки

 

кандидат педагогічних наук, доцент

БАРТОШ Олена Павлівна

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,

доцент кафедри соціальної роботи,

в.о. завідувача кафедри іноземних мов

 


Спеціалізована вчена рада К 12.093.01

 

Авторефератназад


Знайшли помилку? Натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні опишіть цю помилку