Оголошення

3 червня 2015 року об 11 00 год  у залі засідань (аудиторія 160) Національного університету водного господарства та природокористування відбудеться захист дисертації  

 БОДНАРУК ІРИНИ ІГОРІВНИ

Формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на основі реалізації акмеологічного підходу 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук  за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Науковий керівник

доктор педагогічних наук, професор МЕЛЬНИЧУК Ірина Миколаївна

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», завідувач кафедри філософії та суспільних дисциплін

Офіційні опоненти:  

доктор педагогічних наук, професор КОРНЕЩУК Вікторія Вікторівна 

Одеський національний політехнічний університет,  завідувач кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту

кандидат педагогічних наук, доцент КАЛАУР Світлана Миколаївна

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи,

 

Спеціалізована вчена рада К 47.104.08

Авторефератназад


Знайшли помилку? Натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні опишіть цю помилку