Вітаємо перших магістрів-випускників спеціальності 8.03040101 «Правознавство»!!!

Вітаємо перших магістрів-випускників спеціальності 8.03040101 «Правознавство»!!!

У навчально-науковому інституті права відбулися випускні державні іспити та захист магістерських робіт студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство», які пройшли у щирій та дружній атмосфері.

На іспиті були присутні: голова комісії – Цимбал Петро Васильович  – завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Університету Державної фіскальної служби України та члени комісії: Цимбалюк Валерій Іванович – кандидат юридичних наук, професор кафедри спеціальних юридичних дисциплін;Іщенко Олександр Михайлович - кандидат юридичних наук, професор кафедри спеціальних юридичних дисциплін; Міщук Інна Володимирівна - кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та галузевих дисциплін; Гришко Вікторія Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спеціальних юридичних дисциплін.

Основним завданням роботи екзаменаційної комісії була перевірка науково-теоретичної та практичної підготовки випускників, вирішення питань про присвоєння їм відповідної кваліфікації, видання державного документу про кваліфікацію, опрацювання пропозицій щодо поліпшення якості освітньо-професійної підготовки фахівців.

Тематика магістерських робіт відповідає профілю випускової кафедри, потребам сучасного стану розвитку держави і права, охоплює різні галузі права, зокрема цивільного, кримінального, адміністративного розкриває особливості їх правового регулювання, безпосередньо торкається проблем правозастосування та відновлення порушених, невизнаних чи оспорених прав тощо. Серед досліджуваних тем, були теми, які мають безпосереднє відношення до специфіки діяльності Національного університету водного господарства та природокористування, зокрема тема про адміністративно-правове регулювання використання та охорони земель в Україні, а також тема, що стосується правової охорони результатів інтелектуальної діяльності.

Високий рівень теоретичної та практичної підготовки продемонстрували: Бендеревська Г.В., Переверзій М.М., Корень Д.І., Петровський О.М.

Кращими дипломними роботами Екзаменаційною комісією визнані проекти на такі теми:

-       Поняття та види спадкування за цивільним законодавством України – автор Висоцька Н.С., керівник к. юр. наук, професор Цимбалюк В.І.

-       Криміналістична балістика та її значення у слідчій практиці – автор Кузьмич І.Ф., керівник к. юр. наук, професор Цимбалюк В.І.

-       Правове регулювання опіки та піклування – автор Нікуліна А.Ю., керівник д. юр. наук, професор Кафарський В.І.

Підсумки екзаменів та захисту магістерських робіт свідчать про хорошу теоретичну та практичну підготовку випускників, вміння знаходити рішення поставлених завдань, змогу кваліфіковано вирішувати питання.назад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки