Захист магістерських робіт виробничників із Закарпаття

Захист магістерських робіт виробничників із Закарпаття

16 лютого 2018 року в Інституті післядипломної освіти НУВГП відбулися захисти магістерських робіт за спеціальністю «Раціональне використання і охорона водних ресурсів».

Магістерські роботи виконані на реальних об’єктах на запит виробництва. На захисті ми стали свідками коли результати магістерських робіт впроваджені у навчальний процес та у виробництво шляхом підготовки та видання навчального посібника «Інженерний захист територій» виданого видавництвом «ОЛДІ ПЛЮС» в м. Херсон.

Результатом успішної роботи кафедри водної інженерії та водних технологій (проф. Рокочинського А.М., проф. Волкової Л.А.) та працівників Басейнового управління водних ресурсів «Тиса» Закарпатської області:

- Стойка Сергій Степанович – начальник Тячівського МУВГ;

- Шобей Олександра Золтанівна – заступник начальника Тячівського МУВГ;

- Голуб Іван Юрійович – начальник Берегівського МУВГ,

є рішення екзаменаційної комісії оцінити всі роботи на відмінно.

В магістерських роботах розглядаються питання проектування й експлуатації противопаводкових гідротехнічних споруд, принципи побудови і функціонування системи пропуску паводків у Закарпатському регіоні та оцінка екологічного стану водних і земельних ресурсів у зоні обслуговування БУВР «Тиса» та його структурних підрозділів.назад