Університет

Новий досвід у підвищенні кваліфікації

Новий досвід у підвищенні кваліфікації

В період з 11 по 19 квітня 2018 року в Інституті післядипломної освіти НУВГП проводились курси підвищення кваліфікації для спеціалістів ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ЗОРЯ» (м. Рубіжне, Луганська обл.) за галуззю знань 18 «Виробництво та технології», спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Вперше семінари проводились в он-лайн режимі за допомогою Skype-зв’язку.

Викладачі кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства, кафедри водопостачання, водовідведення і бурової справи університету, а також спеціалісти ДП «Рівнестандартметрологія» проводили заняття для фахівців відділу охорони природи, центральної заводської лабораторії, цеху водопостачання і каналізації та служби контролю якості.

Під час проведення семінарів були розглянуті ключові питання захисту навколишнього середовища від забруднення відходами виробництва підприємства хімічної галузі, сучасних технологій водопідготовки і водоочищення, поводження з твердими відходами, атестації екологічної лабораторії тощо.

За результатами навчання слухачі отримають «Сертифікат» про підвищення кваліфікації.назад