Університет

Документи та строки прийому в Інституті післядипломної освіти у 2019 році

Документи та строки прийому в Інституті післядипломної освіти у 2019 році

ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ

  1. Копію документа, що посвідчує особу.
  2. Копію ідентифікаційного коду.
  3. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо - кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і  додаток до нього.
  4. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 Телефон для довідок:   (0362)  633-968;     (096) 4710273

СТРОКИ ПРИЙОМУ

І. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр) для здобуття ступеня магістра за спеціальностями для яких не здається ЗНО (додаток 1), проводиться в такі терміни:

 І хвиля:   з 10 липня 2019  по 27 липня 2019

-       Вступні іспити: з 29 липня 2019 по 03 серпня 2019

-       Виконання вимог до зарахування – не пізніше 12 серпня

-       Зарахування на навчання – не пізніше 30 вересня

 ІІ хвиля:    з 12 серпня 2019 по 08 вересня 2019

-       Вступні іспити: з 09 вересня 2019 по 13 вересня 2019

-       Виконання вимог до зарахування – не пізніше 18 вересня

-       Зарахування на навчання – не пізніше 30 вересня

 ІІІ хвиля:    з 15 жовтня 2019 по 01 листопада 2019

-       Вступні іспити: з 01 листопада 2019 по 09 листопада 2019

-       Виконання вимог до зарахування – не пізніше 14 листопада

-       Зарахування на навчання – не пізніше 15 листопада

 **Примітка: документи на вступ можна подавати також в період між основними хвилями вступу.

                                                                                          Додаток 1

Код

Найменування спеціальності для яких не здається ЗНО

 113

 Прикладна математика

 141

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 141

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології)

 151

 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 101

 Екологія

 183

 Технології захисту навколишнього середовища

 193 

 Геодезія та землеустрій (Землеустрій та кадастр)

 193

 Геодезія та землеустрій (Геоінформаційні системи і технології)

 201 

 Агрономія (Агрохімія і грунтознавство)

 205

 Лісове господарство

 207 

 Водні біоресурси та аквакультура (Водні біоресурси)

 207

 Водні біоресурси та аквакультура (Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів)

 192

 Будівництво та цивільна інженерія (Автомобільні дороги і аеродроми; Водопостачання та водовідведення; Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем; Міське будівництво та господарство; Мости і транспортні тунелі; Промислове і цивільне будівництво; Теплогазопостачання і вентиляція; Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів)

 263

 Цивільна безпека (Охорона праці)

 144 

 Теплоенергетика

 145

 Гідроенергетика

 194

 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (Водна інженерія та водні технології; Гідроінформатика; Гідротехнічне будівництво)

 011

 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)

 133

 Галузеве машинобудування (Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва; Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів; Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання)

 184

 Гірництво

 274 

 Автомобільний транспорт

 275.03 

 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

 227

 Фізична терапія, ерготерапія

 

 ІІ. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня магістра за спеціальностями проводиться в такі терміни:

- 051 «Економіка» (Економіка довкілля і природних ресурсів; Інформаційні технології в бізнесі; Управління персоналом та економіка праці);

- 071 «Облік і оподаткування»;

- 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

- 073 «Менеджмент» (Менеджмент організацій і адміністрування; Менеджмент інноваційної діяльності; Менеджмент природоохоронної діяльності; Управління навчальним закладом; Управління проектами; Управління фінансово-економічною безпекою);

- 075 «Маркетинг»;

- 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;

- 122 «Комп’ютерні науки»;

- 123 «Комп’ютерна інженерія»;

- 242 «Туризм»;

- 292 «Міжнародні економічні відносини».

 

1)  на основі базової вищої освіти (бакалавр)

 -  Реєстрація на ЗНО з іноземної мови:

 з 13 травня 2019 по 03 червня 2019 (до 18 00);

-  Додаткове вступне випробування (для неспоріднених спеціальностей):  

31 травня 2019;

-  ЗНО з іноземної мови:  02 липня 2019

І хвиля:   з 10 липня 2019  по 23 липня 2019

-  Вступні фахові іспити: з 29 липня 2019 по 03 серпня 2019

-  Виконання вимог до зарахування – не пізніше 12 серпня

-  Зарахування на навчання – не пізніше 30 вересня

ІІ хвиля:    з 12 серпня 2019 по 08 вересня 2019

-  Вступні фахові іспити: з 09 вересня 2019 по 13 вересня 2019

-  Виконання вимог до зарахування – не пізніше 18 вересня

-  Зарахування на навчання – не пізніше 30 вересня

ІІІ хвиля:    з 15 жовтня 2019 по 01 листопада 2019

-  Вступні фахові іспити: з 01 листопада 2019 по 09 листопада 2019

-  Виконання вимог до зарахування – не пізніше 14 листопада

-  Зарахування на навчання – не пізніше 15 листопада

 **Примітка: документи на вступ можна подавати також в період між основними хвилями вступу.

 

2)  на основі повної вищої освіти (спеціаліст, магістр)

І хвиля:   з 10 липня 2019  по 23 липня 2019

-       Вступні іспити: з 29 липня 2019 по 03 серпня 2019

-       Виконання вимог до зарахування – не пізніше 12 серпня

-       Зарахування на навчання – не пізніше 30 вересня

ІІ хвиля:    з 12 серпня 2019 по 08 вересня 2019

-       Вступні іспити: з 09 вересня 2019 по 13 вересня 2019

-       Виконання вимог до зарахування – не пізніше 18 вересня

-       Зарахування на навчання – не пізніше 30 вересня

ІІІ хвиля:    з 15 жовтня 2019 по 01 листопада 2019

-       Вступні іспити: з 01 листопада 2019 по 09 листопада 2019

-       Виконання вимог до зарахування – не пізніше 14 листопада

-       Зарахування на навчання – не пізніше 15 листопада

 **Примітка: документи на вступ можна подавати також в період між основними хвилями вступу.

 

ІІІ. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр) для здобуття ступеня магістра  за спеціальністю 181 «Право» проводиться в такі терміни:

 -            Реєстрація на ЗНО з іноземної мови та фахове вступне випробування:

              з 13 травня 2019 по 03 червня 2019 (до 18 00);

-             Додаткове вступне випробування (для неспоріднених спеціальностей):  

              31 травня 2019;

-             ЗНО з іноземної мови:  02 липня 2019

-             Фахове вступне випробування: 04 липня 2019

 І хвиля:   з 10 липня 2019  по 23 липня 2019

-             Виконання вимог до зарахування – не пізніше 12 серпня

-             Зарахування на навчання – не пізніше 30 вересня

ІІ хвиля:    з 12 серпня 2019 по 08 вересня 2019

-                 Виконання вимог до зарахування – не пізніше 18 вересня

-                 Зарахування на навчання – не пізніше 30 вересня

ІІІ хвиля:    з 15 жовтня 2019 по 01 листопада 2019

-                 Виконання вимог до зарахування – не пізніше 14 листопада

-                 Зарахування на навчання – не пізніше 15 листопада

 **Примітка: документи на вступ можна подавати також в період між основними хвилями вступу.

  

Молодші спеціалісти:

Початок прийому документів:

І етап – денна, заочна:     10.07 – 22.07.2019 (18.00)

                Екзамени             23.07 – 30.07. 2019

ІІ етап – заочна:                 12.08 – 08.09.2019

                Екзамени:            09.09 – 10.09.2019 назад