ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ!

ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ!

Інститут післядипломної освіти НУВГП запрошує бакалаврів та магістрів отримати другу вищу освіту освітнього ступеня «МАГІСТР» за усіма спеціальностями університету паралельно до обраної.

Навчання здійснюється за денною та заочною формами.

Термін навчання в магістратурі 1 рік 4 місяці.

Навчання платне.

Телефон для довідок:  (0362) 633-968,    (096) 471-02-73назад