Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти: стан та перспективи розвитку

Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти: стан та перспективи розвитку

Директор Інституту післядипломної освіти університету професор Маланчук З.Р. та заступник директора доцент Сорока В.С. взяли участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти: стан та перспективи розвитку», яка відбулась 4-5 квітня 2013 року в Інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (м.Київ).

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова нараховує 36 тис. студентів, близько2 тис. викладачів, об’єднаних в 20 навчальних інститутів, 34 наукові школи, які щорічно проводять близько 200 захистів дисертаційних робіт (в тому числі для власних потреб – 50 кандидатських та 8…12 докторських), а Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації університету вважається провідним в Україні у сфері міжнародної післядипломної освіти.

В роботі конференції взяли участь 47 навчальних закладів з 14 країн світу, в тому числі Великобританії, Німеччини, Бельгії, країн Африки та СНД.

Учасники конференції визнали, що одним з актуальних завдань сучасної післядипломної освіти є суттєве оновлення її змісту, створення та застосування сучасних форм та методів навчання для забезпечення високої якості знань, а значення міжнародної післядипломної освіти полягає у налагодженні співробітництва в освіті та формуванні фахівця не окремої країни, а світового рівня.

Учасники конференції запропонували розробити та затвердити Концепцію розвитку міжнародної післядипломної освіти, удосконалити нормативно-правову базу експорту освітніх послуг, запровадити систему підготовки співробітників міжнародних служб ВНЗ, створили робочі групи з вивчення, розробки та запровадження нормативно-правової бази для міжнародної післядипломної освіти, організації курсової підготовки та навчання міжнародних освітніх фахівців, обмінялись досвідом проведення післядипломної освіти в навчальних закладах, налагодили міжнародне партнерство.назад