Перепідготовка

Перепідготовка представляє собою отримання іншої спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду. Проводиться за денною, заочною формами навчання та екстерном за всіма акредитованими спеціальностями університету:

 • 7.03050401 «Економіка підприємства»;
 • 7.03050501 «Управління персоналом та економіка праці»;
 • 7.03050801 «Фінанси і кредит»;
 • 7.03050901 «Облік і аудит»;
 • 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»;
 • 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»;
 • 7.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами»;
 • 7.05030101 «Розробка родовищ та видобування корисних копалин»;
 • 7.05050308 «Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання»;
 • 7.05060101 «Теплоенергетика»;
 • 7.05060201 «Гідроенергетика»;
 • 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво»;
 • 7.06010102 «Гідротехнічне будівництво»;
 • 7.06010103 «Міське будівництво та господарство»;
 • 7.06010104 «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»;
 • 7.06010105 «Автомобільні дороги і аеродроми»;
 • 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»;
 • 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»;
 • 7.06010301 «Гідромеліорація»;
 • 7.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство»;
 • 7.08010103 «Землеустрій та кадастр»;
 • 7.09010102 «Агрохімія і ґрунтознавство»;
 • 7.09020101 «Водні біоресурси».

Тривалість навчання – в межах 2 років. Після закінчення навчання випускникам інституту присвоюється відповідна кваліфікація, яка підтверджується дипломом державного зразка.

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації представляє собою набуття уміння виконувати додаткові завдання та обов’язки в межах спеціальності. Проводиться ліцензованим обсягом 500 осіб за базовими напрямами (спеціальностями) університету:

 • 0305 «Економіка та підприємництво»;
 • 0306 «Менеджмент і адміністрування»;
 • 0401 «Природничі науки»;
 • 0403 «Системні науки та кібернетика»;
 • 0502 «Автоматика та управління»;
 • 0503 «Розробка корисних копалин»;
 • 0505 «Машинобудування та матеріалообробка»;
 • 0506 «Енергетика та енергетичне машинобудування»;
 • 0601 «Будівництво та архітектура»;
 • 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»;
 • 0801 «Геодезія та землеустрій»;
 • 0901 «Сільське господарство і лісництво»;
 • 0902 «Рибне господарство та аквакультура»;
 • 1501 «Державне управління»;
 • 1801 «Специфічні категорії».

Термін навчання визначається замовником і коливається в межах 72…432 аудиторних годин. Після проходження курсів підвищення кваліфікації слухачі отримують свідоцтво державного зразка.Повідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці