Зубілевич Світлана Яківна увійшла до складу комісії з атестації аудиторів

Зубілевич Світлана Яківна увійшла до складу комісії з атестації аудиторів

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 21.12.2018 року №1081 Зубілевич Світлана Яківна, професор кафедри обліку і аудиту НУВГП, Голова Комітету ФПБАУ з питань професійної освіти та сертифікації, увійшла до складу комісії з атестації.

Відповідно до Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, який набрав чинності 2018 року, аудитор – фізична особа, яка підтвердила кваліфікаційну придатність до провадження аудиторської діяльності, має відповідний практичний досвід та включена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

Атестація аудиторів здійснюється комісією з атестації. 
До компетенції комісії з атестації належать:
1) організація розробки та подання на схвалення до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю проектів Порядку складання іспитів, Порядку проходження стажування, Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, Порядку зарахування теоретичних знань, інших нормативно-правових актів з питань атестації та професійного навчання аудиторів;
2) затвердження програм іспитів для кандидатів в аудитори в обсязі, не меншому ніж обсяги навчальних програм вищих навчальних закладів IV рівня акредитації;
3) організація проведення іспитів;
4) затвердження результатів іспитів;
5) прийняття рішень про зарахування іспиту у випадках, передбачених цим Законом;
6) розгляд апеляцій на результати іспитів;
7) акредитація незалежних центрів оцінювання, центрів з підготовки екзаменаційних завдань та призначення осіб з перевірки екзаменаційних робіт;
8) формування вимог до юридичних осіб, що можуть проводити безперервне професійне навчання аудиторів;
9) прийняття рішення про визнання кваліфікаційної придатності особи до провадження аудиторської діяльності.

Вітаємо, Світлано Яківно! Пишаємось!назад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки