Захист кваліфікаційних робіт ступеня вищої освіти "Бакалавр" за напрямом підготовки 6.030505 "Управління персоналом і економіка праці"

Захист кваліфікаційних робіт ступеня вищої освіти "Бакалавр" за напрямом підготовки 6.030505 "Управління персоналом і економіка праці"

У Національному університеті водного господарства та природокористування завершила роботу Екзаменаційна комісія із захисту кваліфікаційних робіт ступеня вищої освіти «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці»

З 23 по 27 червня 2018 року заслухано та успішно захищено 20 робіт студентами денної та 17 робіт – заочної форми навчання. Представлені для захисту кваліфікаційні роботи присвячені демографічним проблемам, питанням соціального захисту і ринку праці окремих адміністративно-територіальних одиниць та України в цілому, управлінню персоналом загалом і його окремим складовим на підприємствах, в установах та організаціях.

Члени ЕК на чолі з начальником відділу з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства Рівненського обласного центру зайнятості Булавською Валентиною Олександрівною засвідчили високий рівень отриманих випускниками професійних знань та акцентували увагу на таких позитивних аспектах, як актуальність тем, використання широкої інформаційної бази та економіко-математичних методів дослідження, прикладний характер робіт.

За результатами захисту визнано кращими роботи студентів:

– Похно Вікторії Олександрівни на тему «Ринок праці Рівненської області» (керівник роботи – д.е.н, професор Безтелесна Людмила Іванівна);

– Мороз Яни Олександрівни на тему «Гендерні аспекти реалізації трудових відносин в Україні» (керівник роботи – к.е.н., доцент Мазур Наталія Олексіївна);

– Давидчук Богдани Богданівни на тему «Соціальний захист сімей в Україні» (керівник роботи – к.е.н., доцент Юрчик Галина Миколаївна).

За результатами навчання і захисту дипломних робіт Давидчук Богдану Богданівну, Мороз Яну Олександрівну, Похно Вікторію Олександрівну та Ражик Аліну Іванівну рекомендовано до отримання дипломів з відзнакою.

 

Вітаємо наших нових фахівців й до зустрічі в магістратурі!

Доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва Н.О.Мазурназад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки