Спеціалізована вчена рада Д 47.104.03

Спеціалізована вчена рада Д 47.104.03

Міністерство освіти і науки України наказом № 1218 від 07.11.2018    «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 23 жовтня 2018 року» утворило в НУВГП спеціалізовану вчену раду Д 47.104.03 з правом присудження наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями: 08.00.03. – економіка та управління національним господарством, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. 
--

Голова ради:

Савіна Наталія Борисівна, д.е.н., професор, проректор, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.03.

Вчений секретар:

Кушнір Ніна Борисівна, к.е.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.04.назад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки