Перша Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «ЛЮДИНА У СВІТІ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ»

Перша Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «ЛЮДИНА У СВІТІ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ»

З вітальним словом до учасників конференції звернулися Савіна Наталія Борисівна – проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету водного господарства та природокористування, д.е.н., професор та Наконечна Ольга Павлівна – завідувач кафедри філософії Національного університету водного господарства та природокористування, д. філос. н., професор. Була відзначена актуальність і важливість  проведення Першої всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «ЛЮДИНА У СВІТІ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ», яка обумовлена потребоюзнайти спільну платформу обговорення глобальних соціо-культурних перетворень, які відбуваються зараз; долучити студентство до філософського дискурсу, політологічної, правової, історичної, психолого-педагогічної аналітики; стимулювати публічні дебати опираючись на теоретичну спадщину мислителів, з приводу широкого спектру смисложиттєвих запитань та з приводу викликів, що постають перед соціумом сьогодні (євроінтеграційні процеси, духовні цінності, правові цінності та цінність права, гендерна рівність, потенціал людини в межах духовної парадигми психології та педагогіки, проблеми сучасної освіти тощо).

На творчу та затишну атмосферу налаштував усіх присутніх музичний комплімент від організаторів конференції. Студентка 2 курсу Інституту права Вікторія Куткудак на флейті виконала «Ноктюрн» В.Гомоляки.

Конференція проходила у формі пленарного та секційних засідань з перервою на «каву-break», в дусі дискусій з полемікою та великим зацікавленням як досвідчених вчених так і студентської молоді.

На пленарному засіданні виступили студенти з Острога, Тернополя, Рівного (Михалевич Д.А., Цьомик В.П, Лисовець Н.А., Власюк В.М., Гончарук М.В., Алексійчук О.А., Дика В.В., Лопуга М.М., Шинкар І.Р.). Зважаючи на актуальність висвітлених проблем усі доповіді викликали значний інтерес у аудиторії. Студенти задавали ряд питань, на які доповідачі дали обґрунтовані відповіді.

На конференції були представлені різні напрямки дослідження, серед яких:  СЕКЦІЯ  1.  Філософські наукипредставлена трьома підсекціями.

Секція 1.1. «Проблемність людського буття: сутність та сучасні підходи» виявилась найбільш чисельною й налічувала 28 учасників. Жваве обговорення у студентів викликали проблеми формування комунікативних навичок, маніпуляції свідомістю, а також були озвучені авторські точки зору щодо широкого спектру смисложиттєвих проблем, які знайшли своє відображення у концепціях представників різних філософських систем. Активну участь в дискусії взяли Бурда М.С., Давидчук Б.Б., Копчук Б.О., Кулявець С.П., Лякішева Д.І., Остапчук В.В., Парфенюк А.Б., Присяжнюк М.В. На секції 1.2. «Духовні цінності та їх роль в людській життєдіяльності» особливий інтерес викликали проблеми японського суспільства та культури у світі аніме, треш-культури як контркультури в сучасному суспільств, а також широке коло проблем філософсько-антропологічного виміру кінематографу, театру та інших видів мистецтва. Була відмічена роль духовних цінностей в людській життєдіяльності. Варто відмітити доповіді Борбелюка В.Р., Вілимець В.Ю., Вознович А.А., Губиш Н.О., Дідуника О.А., Івашко Г.-А. М. Кісь Т.І., Колонюка С.В., Кушніра А.М., Пельчера М.В., Ступницької М.О., Цапика Р.В., Янковської А.С., які викликали особливе зацікавлення серед студентів.  На секція 1.3. «Проблеми морально-естетичного формування» значна частина доповідей була присвячена особливостям невербальної комунікації, комунікації в контексті віртуального простору, необхідністі застосування емпатійного пізнання у сучасних комунікативних процесах. Були активно обговорені моральні-етичні аспекти порушених проблем. Відмічено необхідність морально-естетичного виховання у процесі формування та розвитку особистості. Найбільш оригінальними були доповіді Андріюка О.М., Зіборова А.Ю., Кардаш К.О., Мовчан В.В., Кліщук А.О., Павлової Н.В., Панічевного В.В., Семчишина Д.С., Тирика М.І., Шидловської Ю.М.

         Робота 2 СЕКЦІЇ «Політологія та право» теж проходила в доброзичливій та привітній обстановці. З вітальним словом виступив директор ННІП НУВГП к.юрид.н., професор Цимбалюк Валерій Іванович. Учасникам конференції він подякував за цікаві доповіді та звернув увагу на необхідність посилення наукової роботи сучасної молоді. Студенти активно приймали участь у обговорені представлених доповідей, аналізували наведені дані та висували власні пропозиції щодо вирішення зазначених проблем. Особливо жваву дискусію викликала доповідь студента 3 курсу ННІБА НУВГП Довгалюка М. І. «Інтернет і глобалізація». Також учасників секції зацікавила проблема піднята студентом 2 курсу Тимощуком Р. про формування нового світового порядку США та Росії в умовах глобалізації, студенти пропонували свої варіанти створення нового політичного порядку. На 3 СЕКЦІЇ «Психологія та педагогіка» найбільше обговорення серед учасників викликала доповідь гості конференції з м.Києва Касяненко Ю.Ю. «Сенс життя у вченні В. Франкла».

Загалом у конференції взяли участь 166 студентів з 21-го провідного вищого навчального закладу та установ України, зокрема Рівного, Острога, Тернополя, Житомира, Харкова, Маріуполя, Одеси, Києва, Луцька, Запоріжжя,  Миколаєва, Львова, а також представники Uniwersytet Zielonogórski та Вищої Школи Економіки та Інновацій (WSEI), м. Люблін, Польща.  

Учасникам конференції було вручено сертифікати учасників Першої всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «ЛЮДИНА У СВІТІ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ». Після закінчення секційних засідань  гості міста та студенти нашого вузу мали змогу відвідати Музей бурштину та насолодитися екскурсійною програмою. За матеріалами конференції на сайті Національного університету водного господарства та природокористування буде опубліковано збірку матеріалів тез та доповідей.

У заключних рекомендаціях науковці схвалили позитивний досвід проведення таких конференцій, наголосили на високому організаційному та науковому рівні Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції та висловили сподівання щодо продовження такої практики в майбутньому. Даний досвід надав можливість розширити співпрацю та наукове спілкування кафедр філософії, суспільних дисциплін й міжнародного права Національного університету водного господарства та природокористування з представниками інших навчальних закладів України. 

З вітальним словом до учасників конференції звернулися Савіна Наталія Борисівна – проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету водного господарства та природокористування, д.е.н., професор та Наконечна Ольга Павлівна – завідувач кафедри філософії Національного університету водного господарства та природокористування, д. філос. н., професор. Була відзначена актуальність і важливість  проведення Першої всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «ЛЮДИНА У СВІТІ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ», яка обумовлена потребоюзнайти спільну платформу обговорення глобальних соціо-культурних перетворень, які відбуваються зараз; долучити студентство до філософського дискурсу, політологічної, правової, історичної, психолого-педагогічної аналітики; стимулювати публічні дебати опираючись на теоретичну спадщину мислителів, з приводу широкого спектру смисложиттєвих запитань та з приводу викликів, що постають перед соціумом сьогодні (євроінтеграційні процеси, духовні цінності, правові цінності та цінність права, гендерна рівність, потенціал людини в межах духовної парадигми психології та педагогіки, проблеми сучасної освіти тощо).

На творчу та затишну атмосферу налаштував усіх присутніх музичний комплімент від організаторів конференції. Студентка 2 курсу Інституту права Вікторія Куткудак на флейті виконала «Ноктюрн» В.Гомоляки.

Конференція проходила у формі пленарного та секційних засідань з перервою на «каву-break», в дусі дискусій з полемікою та великим зацікавленням як досвідчених вчених так і студентської молоді.

На пленарному засіданні виступили студенти з Острога, Тернополя, Рівного (Михалевич Д.А., Цьомик В.П, Лисовець Н.А., Власюк В.М., Гончарук М.В., Алексійчук О.А., Дика В.В., Лопуга М.М., Шинкар І.Р.). Зважаючи на актуальність висвітлених проблем усі доповіді викликали значний інтерес у аудиторії. Студенти задавали ряд питань, на які доповідачі дали обґрунтовані відповіді.

На конференції були представлені різні напрямки дослідження, серед яких:  СЕКЦІЯ  1.  Філософські наукипредставлена трьома підсекціями.

Секція 1.1. «Проблемність людського буття: сутність та сучасні підходи» виявилась найбільш чисельною й налічувала 28 учасників. Жваве обговорення у студентів викликали проблеми формування комунікативних навичок, маніпуляції свідомістю, а також були озвучені авторські точки зору щодо широкого спектру смисложиттєвих проблем, які знайшли своє відображення у концепціях представників різних філософських систем. Активну участь в дискусії взяли Бурда М.С., Давидчук Б.Б., Копчук Б.О., Кулявець С.П., Лякішева Д.І., Остапчук В.В., Парфенюк А.Б., Присяжнюк М.В. На секції 1.2. «Духовні цінності та їх роль в людській життєдіяльності» особливий інтерес викликали проблеми японського суспільства та культури у світі аніме, треш-культури як контркультури в сучасному суспільств, а також широке коло проблем філософсько-антропологічного виміру кінематографу, театру та інших видів мистецтва. Була відмічена роль духовних цінностей в людській життєдіяльності. Варто відмітити доповіді Борбелюка В.Р., Вілимець В.Ю., Вознович А.А., Губиш Н.О., Дідуника О.А., Івашко Г.-А. М. Кісь Т.І., Колонюка С.В., Кушніра А.М., Пельчера М.В., Ступницької М.О., Цапика Р.В., Янковської А.С., які викликали особливе зацікавлення серед студентів.  На секція 1.3. «Проблеми морально-естетичного формування» значна частина доповідей була присвячена особливостям невербальної комунікації, комунікації в контексті віртуального простору, необхідністі застосування емпатійного пізнання у сучасних комунікативних процесах. Були активно обговорені моральні-етичні аспекти порушених проблем. Відмічено необхідність морально-естетичного виховання у процесі формування та розвитку особистості. Найбільш оригінальними були доповіді Андріюка О.М., Зіборова А.Ю., Кардаш К.О., Мовчан В.В., Кліщук А.О., Павлової Н.В., Панічевного В.В., Семчишина Д.С., Тирика М.І., Шидловської Ю.М.

         Робота 2 СЕКЦІЇ «Політологія та право» теж проходила в доброзичливій та привітній обстановці. З вітальним словом виступив директор ННІП НУВГП к.юрид.н., професор Цимбалюк Валерій Іванович. Учасникам конференції він подякував за цікаві доповіді та звернув увагу на необхідність посилення наукової роботи сучасної молоді. Студенти активно приймали участь у обговорені представлених доповідей, аналізували наведені дані та висували власні пропозиції щодо вирішення зазначених проблем. Особливо жваву дискусію викликала доповідь студента 3 курсу ННІБА НУВГП Довгалюка М. І. «Інтернет і глобалізація». Також учасників секції зацікавила проблема піднята студентом 2 курсу Тимощуком Р. про формування нового світового порядку США та Росії в умовах глобалізації, студенти пропонували свої варіанти створення нового політичного порядку. На 3 СЕКЦІЇ «Психологія та педагогіка» найбільше обговорення серед учасників викликала доповідь гості конференції з м.Києва Касяненко Ю.Ю. «Сенс життя у вченні В. Франкла».

Загалом у конференції взяли участь 166 студентів з 21-го провідного вищого навчального закладу та установ України, зокрема Рівного, Острога, Тернополя, Житомира, Харкова, Маріуполя, Одеси, Києва, Луцька, Запоріжжя,  Миколаєва, Львова, а також представники Uniwersytet Zielonogórski та Вищої Школи Економіки та Інновацій (WSEI), м. Люблін, Польща.  

Учасникам конференції було вручено сертифікати учасників Першої всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «ЛЮДИНА У СВІТІ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ». Після закінчення секційних засідань  гості міста та студенти нашого вузу мали змогу відвідати Музей бурштину та насолодитися екскурсійною програмою. За матеріалами конференції на сайті Національного університету водного господарства та природокористування буде опубліковано збірку матеріалів тез та доповідей.

У заключних рекомендаціях науковці схвалили позитивний досвід проведення таких конференцій, наголосили на високому організаційному та науковому рівні Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції та висловили сподівання щодо продовження такої практики в майбутньому. Даний досвід надав можливість розширити співпрацю та наукове спілкування кафедр філософії, суспільних дисциплін й міжнародного права Національного університету водного господарства та природокористування з представниками інших навчальних закладів України. назад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки