НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ КАФЕДРИ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ КАФЕДРИ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

 4 травня 2016 року за ініціативи кафедри ТРіП у рамках навчально-наукового виробничого комплексу «Кадри» відбувся Круглий стіл на тему «Безперервність освіти: напрямки подальшої співпраці». В заході взяли участь представники Рівненського коледжу економіки та бізнесу, Рівненського економіко-технологічного коледжу НУВГП, Технічного коледжу НУВГП, Рівненського коледжу Національного університету біоресурсів і природокористування України та викладачі навчально-наукового інституту економіки та менеджменту.

 2 червня 2016 року в НУВГП відбувся форум «Соціальна відповідальність університетів» в рамках якого було представлено «Соціальний звіт НУВГП за 2014-2015рр.». Активну участь в підготовці звіту приймали викладачі кафедри ТРіП, а саме: завідувача кафедри, д.е.н. Безтелесну Л.І. та к.е.н. Олійник О.О.
Впродовж 2016 року викладачами кафедри видано 2 монографії (Міщук Г.Ю., Шишкіна О.О. Пенсійне забезпечення в Україні: оцінка стану та моделювання трансформації. Монографія. - Рівне: НУВГП, 2016. - 184 с.; Безтелесна Л.І., Печенюк А.В. Управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників – Рівне: НУВГП, 2016. – 180 с.) та навчальний посібник (Міщук Г.Ю., Джигар Т.М., Шишкіна О.О. Економічний аналіз: навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2016. – 156 с.).

 У 2016-2017 роках викладачі кафедри тісно співпрацювали з Рівненською Малою академією наук учнівської молоді, здійснюючи керівництво чотирма науковими гуртками в трьох економічних секціях: «Економічна теорія та історія економічної думки» - доцент Юрчик Г.М., «Мікроекономіка та макроекономіка» - доцент Самолюк Н.М. та старший викладач Шишкіна О.О., «Фінанси, грошовий обіг та кредит» - професор Міщук Г.Ю. До другого етапу конкурсу-захисту за керівництвом викладачів було підготовлено загалом 14 учасників, вісім з яких стали переможцями даного етапу. Крім того, учениця 10 класу Бондарець Дарина (керівник – Самолюк Н.М.) посіла 2 місця на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу захисту учнівських робіт.

 Також у 2016 році на кафедрі створено 3 студентські наукові гуртки:
 1) НГ «Персона» (керівник – д.е.н. Безтелесна Л.І.);
 2) НГ «Мобільність та розвиток» (керівник – д.е.н. Міщук Г.Ю.);
 3) НГ «Соціально-трудові відносини і добробут населення» (керівник – к.е.н. Мазур Н.О.).

 Робота наукового гуртка «Мобільність та розвиток» започаткована із створенням громадської організації «Центр мобільності та розвитку» 25 квітня 2016 року. Актуальними напрямами наукових досліджень учнівської та студентської молоді, залученої до роботи в гуртку є розвиток людського капіталу України, розширення можливостей гідної праці, посилення ефективності соціального діалогу та суспільної взаємодії, регулювання міграції, посилення соціальної безпеки.

 Першим великим проектом, що реалізовано в межах наукової роботи з обдарованої молоддю є організація Літньої профільної школи МАН для учнівської молоді за напрямом «Соціально-економічні дослідження» (26.06 – 7.08. 2016 р.), в роботі якої у якості викладачів були залучені 3 доценти кафедри ТРіП: Рощик І. А., Самолюк Н.М., Юрчик Г.М., керівник школи – проф. Міщук Г.Ю.

 У 2016-2017 роках 3 студенти-слухачі гуртка «Мобільність та розвиток» та 2 студенти-слухачі гуртка «Соціально-трудові відносини і добробут населення» підготували науково-дослідницькі роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт і стали переможцями І етапу конкурсу. Крім того Ткачук Анна (керівник Мазур Н.О.) з роботою на тему «Оцінювання якості життя молоді на основі експертних суджень» прийняла участь у Стипендіальній програмі "Завтра.UA" ВБО «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» та стала фіналісткою конкурсу, а також стала переможцем Конкурсу студентських наукових робіт НУВГП (2016 р.)

 Понад 30 студентів (в т.ч. слухачів гуртків) було підготовлено викладачами кафедри до участі у VІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції».назад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки