Науково-методична рада з якості навчально-наукового інституту будівництва та архітектури

 1. Макаренко Руслан Миколайович, директор навчально-наукового інституту будівництва та архітектури – голова ради.
2. Бабич Євгеній Михайлович, завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд – заступник голови ради.
3. Филипчук Віктор Леонідович, завідувач кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності – заступник голови ради.
4. Михайлишин Ольга Леонідівна, завідувач кафедри архітектури та середовищного дизайну – заступник голови ради.
5. Подворний Андрій Володимирович, доцент кафедри мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки – секретар ради.
6. Житковський Вадим Володимирович, доцент кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства – член ради.
7. Караван Віктор Васильович, доцент кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд – член ради.
8. Корнійчук Олександр Іванович, доцент кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд, заступник директора інституту – член ради.
9. Кравченко Віталій Сергійович, доцент кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки – член ради.
10. Кузло Микола Трохимович, завідувач кафедри автомобільних доріг основ і фундаментів – член ради.
11. Мартинов Сергій Юрійович, завідувач кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи – член ради.
12. Подолець Петро Михайлович, доцент кафедри основ архітектурного проектування, конструювання та графіки – член ради.
13. Потапчук Ірина Володимирівна, доцент кафедри архітектури та середовищного дизайну – член ради.
14. Ричков Петро Анатолійович, професор кафедри архітектури та середовищного дизайну – член ради.
15. Ромашко Василь Миколайович, завідувач кафедри основ архітектурного проектування, конструювання та графіки – член ради.
16. Ткачук Олександр Андрійович, завідувач кафедри міського будівництва і господарства – член ради.
17. Туровська Галина Іванівна, доцент кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності – член ради.
18. Шадура Віктор Опанасович, доцент кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи, заступник директора інституту, координатор з якості навчально-наукового інституту – член ради.
19. Шаталов Олександр Сергійович, доцент кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності – член ради.

20. Грицина Олександр Олексійович, доцент кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки, заступник директора інституту - член ради.

Наказ про створення науково-методичної ради з якості навчально наукового інституту будівництва та архітектури      Цифровий репозиторій НУВГП
Тимчасове положення про науково-методичну раду з якості навчально-наукового інституту НУВГПЦифровий репозиторій НУВГП
План роботи науково-методичної ради з якості ННІБА на 2019-2020 навчальний рік 

 Документи відділу якості освіти НУВГП http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti  

Пропозиції та зауваження щодо освітнього процесу в рамках програм навчально-наукового інституту будівництва та архітектури можна подати за формою:

 Цифровий репозиторій НУВГП

https://docs.google.com/forms/d/17Llci8_EvkdP6LSaR2cnL8SKkcVwTlErbqDipfsk94k


Рада роботодавців навчально-наукового інституту будівництва та архітектури

Голова ради:

 • Голуб Олександр Вікторович, директор ПП Творчо-виробнича фірма «Тріада» (спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійна програма «Промислове і цивільне будівництво») – за згодою.

Члени ради:

 • Бабич Євгеній Михайлович, завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд (гарант освітньої програми «Будівництво та цивільна інженерія»).
 • Власюк Анатолій Миколайович,  виконавчий директор         
  ППФ «Торгбудсервіс» (спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійна програма «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів») – за згодою.
 • Грухаль Андрій Олександрович, головний інженер Рівненського обласного виробничо-комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал» (спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійна програма «Теплогазопостачання і вентиляція») – за згодою.
 • Журбицький Андрій Вікторович, директор ТОВ А-2 (спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійна програма «Міське будівництво та господарство») – за згодою.
 • Карауш Андрій Петрович, директор Рівненського обласного виробничо-комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал» (спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійна програма «Водопостачання та водовідведення») – за згодою.
 • Карпюк Роман Миколайович, директор ДП "Рівненський експертно-технічний центр Держпраці" (спеціальність «Цивільна безпека») – за згодою.
 • Козачок Микола Петрович, заступник начальника з експлуатаційного утримання доріг служби автомобільних доріг у Рівненській області (спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійна програма «Автомобільні дороги та аеродроми») – за згодою.
 • Котляров Дмитро Анатолійович, директор ТОВ "Майстерня МОСТ" (спеціальність «Архітектура та містобудування») – за згодою.
 • Макаренко Руслан Миколайович, директор інституту.
 • Мандзій Михайло Ярославович, генеральний директор ТзОВ «Волинська мостобудівельна компанія» (спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійна програма «Мости і транспортні    тунелі») – за згодою.
 • Марченко Олександр Сергійович, начальник будівельно-монтажної дільниці приватного підприємства «Укрбіотал-монтаж» (спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійна програма «Водопостачання та водовідведення») – за згодою.
 • Михайлишин Ольга Леонідівна, завідувач кафедри архітектури та середовищного дизайну (гарант освітньої програми «Архітектура та містобудування»).
 • Поліщук Олександр Валерійович, операційний директор ТОВ «Побі вотер Інжиніринг» (спеціальність «Біотехнології та біоінженерія») – за згодою.
 • Филипчук Віктор Леонідович, завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності (гарант освітньої програми «Цивільна безпека»).

Секретар ради:

 • Грицина Олександр Олексійович, заступник директора з профорієнтаційної та наукової роботи (гарант освітньої програми «Біотехнології та біоінженерія»).
Розпорядження про створення ради роботодавців навчально-наукового інституту будівництва та архітектури                   Цифровий репозиторій НУВГП
План роботи ради роботодавців 

Вакансії для випускників http://nd.nuwm.edu.ua/ 

Рада молодих вчених ННІБА http://nuwm.edu.ua/rmv 

Наукова діяльність НУВГП http://nuwm.edu.ua/nds

 Аспірантура, докторантура та спеціалізовані вчені ради http://nuwm.edu.ua/naukova-dijaljnistj/aspirantura-doktorantura-ta-specializovani-vcheni-radi