Вступна кампанія 2017: Архітектура та містобудування

Вступна кампанія 2017: Архітектура та містобудування

 191 Архітектура та містобудування (БАКАЛАВР)

Випускова кафедра:

архітектури та середовищного дизайну

 ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Нарисна геометрія.
 • Будівельна фізика.
 • Архітектурне матеріалознавство.
 • Архітектурна графіка.
 • Архітектурне проектування.
 • Рисунок.
 • Живопис.
 • Скульптура.
 • Всесвітня історія архітектури.
 • Історія архітектури та містобудування України.
 • Типологія будівель та споруд.
 • Основи містобудування.
 • Ландшафтна архітектура.
 • Дизайн архітектурного середовища.
 • Архітектурна композиція.
 • Архітектурна колористика.
 • Основи реконструкції архітектурних об'єктів.
 • Архітектурне проектування з використанням ЕОМ.

 ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ

Керувати:

 • управліннями головного архітектора міста, області.
 • будівельними та експлуатаційними організаціями, що виконують проектно-пошуковi роботи;

Аналізувати:

 • стан будівель та споруд (включаючи їх інтер’єри);
 • проекти планування об'єктів та забудови територій.

Розробляти:

 • ескізні пропозиції по проектуванню архітектурного середовища;
 • методики проектування об’єктів архітектури (екстер’єр, інтер’єр).

Організовувати:

 • трудову діяльність підрозділу, установи;
 • виконання архітектурних обмірів будівель та споруд.

Забезпечувати:

 • проведення натурного обстеження архітектурних об’єктів;
 • визначення задач i складання завдань на проведення проектно-дослідницьких робіт.

Контролювати:

 • якість виконання проектно-планувальних робіт.

ВИПУСКНИК МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ:

 • архітектором, інженером в управліннях головного архітектора; архітектором в державних проектних та приватних фірмах i бюро; архітектором-дизайнером…
 • в проектних інститутах, будівельних і експлуатаційних підприємствах та організаціях, спеціалізованих проектних фірмах, управліннях головного архітектора.

 ОТРИМУЄ КВАЛІФІКАЦІЮ: архітектор.

 ФОРМА НАВЧАННЯ: денна.

Прийом заяв і документівна рівня вищої освіти БАКАЛАВР спеціальностей ННІ будівництва та архітекутри: 191 Архітектура та містобудування, 192 Будівництво та цивільна інженерія та 263 Цивільна безпека (Охорона праці) здійснюється в 7 корпусі аудиторія 733 по вул. М. Карнаухова, 53а, а на рівень вищої освіти МАГІСТР в 6 корпусі в аудиторії 626 по вул. В. Чорновола, 49. Документи та строки прийому на сайті http://start.nuwm.edu.ua/ назад