Публікації кафедри водопостачання, воодовідведення та бурової справи у міжнародних виданнях

Публікації кафедри водопостачання, воодовідведення та бурової справи у міжнародних виданнях

У 2016 році науковцями кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи було опубліковано ряд міжнародних монографій. Серед них слід відмітити:

1. Англомовну монографію «Water deferrization in polystyrene foam filters with sediment layer», видану в Німеччині д.т.н., професором Орловим В.О., к.т.н., доцентом Мартиновим С.Ю., к.т.н. Куницьким С.О. У монографії  розглядаються питання теорії та практики знезалізнення  підземних вод.

2. Англомовну монографію «Water Supply and Wastewater Removal», видану Люблінською політехнікою, яка присвячена питанням водопостачання та водовідведення. Серед авторів цієї колективної  монографії є професор, д.т.н. Ковальчук В.А. та доцент, к.т.н. Квартенко О.М.

Крім того у цей само період науковцями кафедри було подано декілька статей до наукових журналів які входять до міжнародних наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Science, Index Copernicus. Нині опубліковано дві статті:

1. Simulation the process of iron removal the underground water by polystyrene foam filters / V. Orlov, A. Safonyk, S. Martynov, S. Kunitsky // International Journal of Pure and Applied Mathematics. – IJPAM (SCOPUS), 2016. – Vol. 109. – №4. – P. 881-888.

2. A. Kvartenko,  V. Galanov,  O. Pletuk «Тechnology of de-ironing of weakly acidic low alkaline underground water containing ammonium nitrogen», Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5/10 ( 83 ) 2016. – Р. 4 – 11.

 Зам. зав. кафедри ВВБС з наукової роботи проф. Ковальчук В.А.назад