Науковий семінар на кафедрі мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки

Науковий семінар на кафедрі мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки

26 жовтня 2018 р. накафедрі мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки відбувся науковий семінар. На якому була заслухана доповідь докторанта кафедри прикладної математики та механіки Луцького національного технічного університету, к.т.н., доцента О.А.Мікуліч на тему: «Розвиток методу граничних інтегральних рівнянь до динамічних задач неоднорідних та структурно-неоднорідних середовищ у континуумі Коссера» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю – 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла». Науковий консультант – д.т.н., професор В.І.Шваб’юк.

Присутні відзначили актуальність і значимість одержаних результатів, які можуть бути представлені на захисті дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

доцент кафедри МТОМБМ Сергій Тинчукназад