Черговий науково-технічний семінар "Структура, властивості та склад бетону"

Черговий науково-технічний семінар "Структура, властивості та склад бетону"

Відбувся дев'ятий науково-технічний семінар "Структура, властивості та склад бетону".Цьогоріч він був присвячений 100-річчю НУВГП та 30-річчю кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства.

Семінар проходив 4-5 листопада в Навчально-науковому інституті будівництва та архітектури при кафедрі ТБВіМ і був присвячений проблемі "Шляхи ресурсо- та енергозбереження при виробництві в’яжучих, бетонів та розчинів".

Науковий керівник семінару: заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії будівництва України, докт. техн. наук, професор Дворкін Л.Й.

В семінарі взяли участь науковці з різних міст України, зокрема Києва, Львова, Дніпропетровська,  Одеси, Харкова, Мінська та ін. Загалом проблема семінару була розкрита в близько 40 повідомленнях та доповідях.

Проблема ресурсо- та енергозбереження при виробництві в’яжучих, бетонів та розчинів" є надзвичайно актуальною і багатогранною. Її вирішення можливе при використанні комплексу технологічних розробок, які направлені на раціональний вибір виду та складів матеріалів і виробів, технологічних режимів їх виготовлення, зниження матеріальних і енергетичних втрат в процесі виробництва та використання. Ці різноманітні аспекти проблеми енергозбереження у виробництві в'яжучих і бетонів знайшли відображення в матеріалах семінару, в якому прийняли участь провідні спеціалісти, представники відомих наукових шкіл України.

Діапазон і науково-технічний рівень досліджень, результати яких були представлені на семінарі показує, що питання енергозбереження у виробництві в'яжучих і бетонів як основних матеріалів сучасного будівництва знаходяться в центрі уваги і активно розробляються багатьма науковими колективами у співдружності з виробничниками, що вселяє впевненість у їх успішному вирішенні.назад