Зустріч із ректором університету

Зустріч із ректором університету

21 жовтня 2019 р. о 14:00 в 732 ауд. відбулась зустріч викладачів та студентів ННІАЗ із ректором нашого університету Віктором Степановичем Мошинським 

Метою зустрічі було представлення Стратегії розвитку університету впродовж 2020-2025 рр. Розробка стратегії тривала близько року, хоча сама ідея визначення «маршруту руху» НУВГП у сучасних умовах стрімких змін суспільства зародилась набагато раніше.

Авторами стратегії стали близько 60 чоловік, які представляють різні структурні підрозділи університету і займають різні посади, що без сумніву є свідченням колективного стилю управління в нашому ЗВО.

За словами В.С. Мошинського, який взяв на себе відповідальність донесення місії, візії, цінностей та принципів НУВГП у розрізі стратегії, головною філософією майбутнього має стати стратегія співпраці. В якості ж основної місії університету стратегія вбачає «генерацію інтелектуальної еліти в середовищі інновацій». Серед цінностей – єдність колективу; взаємоповага; гармонія освіти, науки та бізнесу; професіоналізм; відповідальність і порядність. Серед принципів – конкурентоздатність; безперервність розвитку; збалансованість ресурсного потенціалу; гармонія природокористування. Наведені та інші складові успішного функціонування університету національного рівня стали основою для означення стратегічних напрямків розвитку, перелік яких у стратегії складається з 11 позицій.

У обговоренні представленої стратегії взяли активну участь викладачі, завідувачі кафедр та директор ННІАЗ, у результаті чого стала помітною небайдужість колективу ННІАЗ до перспективи позитивних змін, на які спрямована ця ініціативна, результативна колективна праця.назад