Захисти магістрів спеціальності "Технології захисту навколишнього середовища"

Захисти магістрів спеціальності "Технології захисту навколишнього середовища"

27 травня 2019 р. відбулось засідання державної екзаменаційної комісії, де заслуховувались захисти магістерськіх робіт стедентів, що навчались за спеціальністю "Технології захисту навколишнього середовища". Головою ДЕК була д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри екології, географії та туризму РДГУ Лико Дарія Василівна.

Серед 17 випускників цього року з даної спеціальності, 100% були вчасно допущені до захисту та успішно захистили свої випускові роботи. Середній відсоток оригінальності випускових робіт, згідно перевірки системою антиплагіат, становив більше 60%.

Слід відзначити різноплановість тематик магістерських робіт, які стосувались:

- вирішення питань охорони та раціонального використання атмосферного повітря;

- розробки проектів енергоефективності приміщень та ресурсозбереження;

- розробки проектів створення гідроекосистем штучних водойм із застосуванням біоінженерних рішень; 

- облаштування водоохоронних зон річок;

- технологій забезпечення екологічної безпеки радіоактивно забруднених територій;

- модернізації локальних очисних споруд на промислових підприємствах;

- оптимізації систем збору та поводження з твердими побутовими відходами.

Захист магістерської роботи студентки Коваль Дарії Ігорівни відбувся іноземною (англійською) мовою.

Найкращою роботу, згідно рішення ДЕКу стала магістерська робота на тему "Підвищення екологічної безпеки на підприємствах переробки молока", яку виконав Беседюк Володимир Юрійович, - керівник д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри екології, ТЗНС та ЛГ Клименко Микола Олександрович.назад