Захисти бакалаврських робіт студентами напряму «Здоров’я людини»

Захисти бакалаврських робіт студентами напряму «Здоров’я людини»

У період 20-23 червня 2017 року відбулися засідання Державної екзаменаційної комісії кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації НУВГП по захисту бакалаврських робіт. Державна екзаменаційна комісія працювала у складі: голова ДЕК – д.мед.н., професор Ігор Григус, члени ДЕК: д.фіз.вих., доцент Наталія Нестерчук, к.фіз.вих., доцент Анжела Ногас, секретар Наталія Небова. Слід відмітити, що випускні роботи пройшли перевірку у системі антиплагіату, були виконані на високому рівні, усі доповіді студентів супроводжувалися презентаціями, вони належно відповідали на запитання членів ДЕК.

Після захистів голова Державної екзаменаційної комісії Ігор Григус привітав студентів з успішним захистом бакалаврських робіт і присвоєнням кваліфікації бакалавра здоров’я людини, вчителя фізичної культури, побажав їм успіхів та професійного зростання у подальшому, нагадав про можливість подальшого навчання на кафедрі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я».назад