Захисти бакалаврів на кафедрі екології, ТЗНС та ЛГ

Захисти бакалаврів на кафедрі екології, ТЗНС та ЛГ

В період з 24.06. по 27.06.2019р. на кафедрі екології відбувався захист бакалаврських робіт студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Головою першої екзаменаційної комісії було призначено Клименка Миколу Олександровича  – професора, доктора сільськогосподарських наук, завідувача кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства, другої – Прищепу Аллу Миколаївну -  професора, кандидата сільськогосподарських наук, директора Навчально-наукового інститут агроекології та землеустрою Національного університету водного господарства та природокористування. До складу комісій включено доцентів кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства.

До захисту були представлені бакалаврські роботи студентів денної та заочної форм навчання. Було відзначено високий рівень виконання та представлення усіма студентами бакалаврських робіт, який було оцінено на «добре» та «відмінно». Усі бакалаврські роботи мають дослідницький характер та практичну цінність.

Кращими бакалаврськими роботами було визнано:

Вовк Аріни на тему: «Оцінка стану та розробка природоохоронних заходів відновлення басейну р. Сапалаївка»;

Гопанчук Катерини на тему: «Оцінка екологічної підсистеми середніх міст»;

Парипи Інни «Оцінка економічної підсистеми середніх міст»;

Сорочук Оксани на тему: «Оцінка соціальної підсистем середніх міст».

Відзначено також бакалаврські роботи багатьох  студентів, які мають виражений дослідницький характер, ґрунтовний аналіз та практичні рекомендації.

Тематика бакалаврських робіт охопила екологічні проблеми малих річок у просторово-часовій динаміці, проблеми підвищення ресурсо- та енергозбереження підприємств, оцінки сучасного стану та шляхів збереження біорізноманіття, проблеми екологічної безпеки та соціо-еколого-економічних систем регіонів. Бакалаврські роботи відображають високий рівень фахової підготовки випускників, що відмічено екзаменаційними комісіями.

За результатами захисту 3 бакалаврів представлено до вручення дипломів з відзнакою. Всім бакалаврам рекомендовано до вступу в магістратуру.

Зінаїда Миколаївна Буднік,

асистент кафедри екології, ТЗНС та ЛГ,

секретар ДЕК-2назад