Захист магістрів-агрономів

Захист магістрів-агрономів

28 травня 2019 р. відбувся захист магістерських робіт студентами шостого курсу спеціальності 201 «Агрономія». Цього року до захисту були допущені 10 студентів.

Екзаменаційну комісію очолив директор Інституту сільського господарства Полісся, д.с.-г. н., професор Польовий В.М.

Усі магістерські роботи є реальними, оскільки виконані на основі власних 2-х чи 3-х річних досліджень.

Тематика робіт досить різноманітна й актуальна для сучасних умов сільськогосподарського виробництва.

Розроблені та запропоновані студентами рекомендації виробництву можуть бути успішно впроваджені при вирощуванні основних сільськогосподарських культур в умовах Лісостепу та Полісся України.

Рішенням екзаменаційної комісії усім студентам присвоєна кваліфікація – магістр з агрономії

Вітаємо магістрів спеціальності 201 «Агрономія» з успішним захистом магістерських робіт

і бажаємо плідної праці!назад