Захист магістерських робіт спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій"

Захист магістерських робіт спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій"

20, 21 лютого 2018 року в 743 ауд. 7 корпусу НУВГП проходив захист магістрів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

Головуючий ДЕК директор Рівненської регіональної філії Центру ДЗК Головко О.М. У складі екзаменаційної комісії працювали доцент, к.т.н., Ліщинський А.Г., доцент, к.т.н., Корнілов Л.В., доцент, к.т.н., Кахнич П.Ф., доцент, к.т.н., Бухальська Т.В.

Свої роботи представили 14 студентів спеціалізації «Землеустрій та кадастр» денної форми та 3 студенти заочної форми навчання, 2 студенти спеціалізації «Геоінформаційні системи і технології» денної форми навчання. Всі представлені роботи виконані на високому фаховому рівні та розв’язують актуальні пов’язані з виробництвом задачі.

Випускові роботи студентів пройшли перевірку в системі антиплагіату та продемонстрували високий відсоток оригінальності тексту.назад