Захист дипломних робіт екологів у ІПО

Захист дипломних робіт екологів у ІПО

24 березня 2017 р. в інституті післядипломної освіти НУВГП відбулись захисти дипломних робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за напрямком 7.01040601 "Екологія".

Роботу на тему "Біотестування донних відкладів річкових гідроекосистем Рівненської області" представила Ковальчук Н.С., керівник д.с.-г.н., доцент, професор кафедри екології Клименко О.М.

Роботу на тему "Геоекологічні проблеми Волинського Полісся" представил Сирапін Юрій Борисович, керівник к.с.-г.н.,професор, директор ННІ АЗ Прищепа А.М.

Екзаменаційна комісія, яку очолювала д.с.г.н., професор, завідувач кафедри екології та збалансовного природокористування Лико Д.В., після ряду запинь та дискусійного обговорення дипломних робіт, прийняла одноголосне рішення про оцінку дипломних робіт на "відмінно" та присвоєння їх авторам освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю "Еколог".назад