Захист дипломних робіт екологів "спеціалістів" пройшов успішно

Захист дипломних робіт екологів "спеціалістів" пройшов успішно

З  23 по 24 червня 2016 року на кафедрі екології відбувався  захист дипломних робіт студентами спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Головою Державної екзаменаційної комісії було призначено Лико Дарію Василівну – професора, доктора сільськогосподарських наук, завідувача кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету. До складу комісії включено професорів та доцентів кафедри екології.

До захисту було представлено 17 дипломних робіт студентів денної та заочної форм навчання. Було відзначено високий рівень виконання та представлення усіма студентами дипломних робіт, який було оцінено на «відмінно», чому сприяв цінний досвід студентів, отриманий минулого року  під час захисту бакалаврських робіт. Усі дипломні роботи мають дослідницький характер та практичну цінність.

Кращою дипломною роботою визнано  роботу  Євгейчук Наталії на тему: «Управління якістю поверхневого стоку в басейні р. Іква з використанням геоінформаційних технологій». Відзначено також дипломні  роботи студентів Правник Марти, Ліцовського Андрія, Лящук Аліни, Марчук Лесі, Мохнюк Іванни, Музичук Олени, які мають виражений дослідницький характер, ґрунтовний аналіз та практичні рекомендації. Голова комісії Лико Д.В. відмітила високий рівень підготовки дипломників спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» та висловила  пропозиції щодо відновлення практики захисту дипломних робіт іноземною мовою та розробки комплексних дипломних робіт, спрямованих на вирішення екологічних проблем басейнів  малих та середніх річок, на розробку місцевих планів дій щодо забезпечення сталого розвитку сільських та міських територій.

Дипломні роботи, представлені до захисту, містять теоретично обґрунтовані наукові положення щодо стабілізації розвитку соціо-еколого-економічних систем територій, екологічного стану басейнів малих річок, підвищення рівня екологічної безпеки територій, підвищення ресурсо- та енергозбереження окремих підприємств та конкретні заходи, що забезпечують вирішення вказаних проблем.

Тематика дипломних робіт охопила екологічні проблеми малих річок в просторово-часовій динаміці, проблеми підвищення ресурсо- та енергозбереження підприємств, оцінки сучасного стану та шляхів збереження біорізноманіття, проблеми екологічної безпеки та соціо-еколого-економічних систем регіонів.  Дипломні роботи відображають високий рівень фахової підготовки випускників, що відмічено комісією на чолі з головою ДЕК.

За результатами захисту 4 спеціалістів представлено до вручення дипломів з відзнакою та рекомендовано до втупу в магістратуру та аспірантуру. Крім того, всіх спеціалістів рекомендовано до вступу в магістратуру.

к.с.-г.н., доцент кафедри екології

Тетяна Колесникназад