Захист бакалаврів екологів

Захист бакалаврів екологів

Цього тижня проходили захисти випускових робіт студентів, що навчались за програмою бакалаврату за напрямками підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", 101 "Екологія" та 183 "Технологія захисту навколишнього середовища".

Робота проходила в складі двох ДЕКів, із головуванням д.с.-г.н., професором Клименко М.О. (ДЕК-1) та к.с.-г.н., професором Прищепою А.М. (ДЕК-2).

Всього було захищено 80 бакалаврських робіт, тематика яких стосувалась питань охорони та раціонального використання водних та земельних ресурсів, розробки стратегій сталого розвитку регіонів та населених пунктів, впливу підприємств на довкілля тощо.

Серед цьогорічних бакалаврів, яких випускає кафедра екології, ТЗНС та ЛГ була й іноземна студентка Саіда Бекніязова, що є громдянкою Туркменістану. Через певні особисті обставини, захист Саїди проходив дистанційно - через Скайп-зв'язок.

Позитивні оцінки за бакалаврські роботи отримали 100% цьогорічних випускників кафедри, що сприятиме їх успішному проходженню на наступний освітньо-кваліфікаційний рівень магістра.назад