Засідання спеціалізованої Вченої ради

Засідання спеціалізованої Вченої ради

17 вересня 2014 р. о 10 00 год. в ауд.752  корпусу  №7 відбулося засідання спеціалізованої Вченої ради К.47.104.05 Національного університету водного господарства та природокористування з  наступним порядком денним:

  1. Захист дисертаційної роботи Кирильчук  Наталії Володимирівни на тему: "Вплив антропогенезу на зміну агрофізичних властивостей основних типів ґрунтів  (зони Полісся Рівненської області)" представлену на здобуття наукового ступеня кандидата  сільськогосподарських  наук за спеціальністю 06.01.03 - агроґрунтознавство та агрофізика.Науковий керівник – Клименко Микола Олександрович, доктор с.-г. наук, професор, директор ННІАЗ, завідувач кафедри екології  (Національний університет водного господарства та природокористування )
  2. Захист дисертаційної роботи  Портухай Оксани  Іванівни на тему: «Оцінювання впливу агрофізичних показників на міграцію радіонуклідів у гідроморфних грунтах Полісся» представлену на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських  наук за спеціальністю 06.01.03 - агроґрунтознавство та агрофізика. Науковий керівник –Лико Сергій Михайлович,  кандидат с.г.н., доцент  кафедри екології та збалансованого розвитку  (Рівненський державний гуманітарний університет )


назад