Впевнена перемога студентів-екологів та технологів захисту навколишнього середовища у конкурсі наукових робіт

Впевнена перемога студентів-екологів та технологів захисту навколишнього середовища у конкурсі наукових робіт

Студенти НУВГП спеціальностей «Технології захисту навколишнього середовища» та «Екологія» - Беседюк Володимир (ТЗ51м) та Яцюк Юлія (ЕКО42) здобули перемогу у ІІ-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю знань «Екологія».

Беседюка Володимира нагороджено дипломом I-го ступеню за ґрунтовну наукову роботу та відмінну доповідь на тему «Підвищення екологічної безпеки на підприємствах молочного виробництва». Наукові керівники: к. т. н., професор Яцков Микола Васильович та д. с.-г. н., професор Клименко Микола Олександрович. Результати роботи впроваджено у вигляді патенту на корисну модель та наукових публікацій.

Яцюк Юлію нагороджено дипломом II-го ступеню за актуальну і  ґрунтовну наукову роботу та високий рівень доповіді на тему «Вплив життєвого циклу біодизелю на екологічний стан агросфери України». Наукові керівники: д. с.-г. н., професор Клименко Микола Олександрович та к. с.-г. н., доцент Колесник Тетяна Миколаївна. Частину балів загальної оцінки роботи (30 балів зі 100) було втрачено у зв’язку із відсутністю наукових публікацій та практичної апробації.

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю знань «Екологія» проходив на базі Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка з 28 по 30 березня 2018 р. У конкурсі взяли участь понад 120 учасників.

 Для організації та проведення ІІ туру Конкурсу в університеті  було створено галузеву Конкурсну комісію за галуззю знань «Екологія», до складу якої увійшли видатні науковці, науково-педагогічні працівники базового закладу вищої освіти та представники інших закладів вищої освіти. Серед членів журі конкурсу вже понад 7 років працює представник нашого університету – Кименко Микола Олександрович, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства НУВГП. Микола Олександрович відмічає високий науковий рівень студентських науково-дослідницьких робіт за напрямом «Екологія», який щороку підвищується,  зростає і рівень конкурсних вимог до робіт. Тому щоб тримати впевнені позиції переможців, потрібно не лише плідно та якісно працювати над науковими роботами, а й забезпечувати їхню апробацію у вигляді наукових публікацій, патентів, виступів на конференціях та практичних рекомендацій.

ВІТАЄМО студентів Беседюка Володимира та Яцюк Юлію

та їхніх та наукових керівників -

Клименка Миколу Олександровича, Яцкова Миколу Васильовича та Колесник Тетяну Миколаївну!!!назад