"Вода: Проблеми та шляхи вирішення"

"Вода: Проблеми та шляхи вирішення"

5 липня у конференц-залі НУВГП відбулось пленарне засідання IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Вода: Проблеми та шляхи вирішення"

Термін проходження Конференції 4-7 липня 2013 року. Зокрема, 4 та 5 липня учасники Конференції працювали в м. Рівне, 6 та 7 липня передбачено роботу у м. Шацьк Волинської області. Конференцію організовано за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України, Громадської ради при Мінприроди України, Національного університету водного господарства та природокористування, Інституту водних проблем і меліорації та інших провідних установ з проблем охорони та раціонального використання водних ресурсів.

Мета конференції - обмін науково-практичною інформацією, висвітлення парадигми результатів наукових досліджень та практичної діяльності щодо проблем якості води, охорони вод, гідромеліорації земель, раціонального використання водних ресурсів, а також актуалізація та привернення уваги громади до якості гідросфери, як передумови продуктивної економіки і соціального добробуту людей.

До оргкомітету Конференції увійшли: Проскуряков О.А. – Міністр екології та природних ресурсів України (голова оргкомітету); Сташук В.А. – д.т.н., член кореспондент НААН, голова державного агентства водних ресурсів України (співголова оргкомітету); Корецький М.Х – доктор наук державного управління, професор, в.о. ректора НУВГП (співголова оргкомітету); Клименко М.О. – д.с.г.н., професор, академік УЕАН директор ННІ агроекології та землеустрою НУВГП (співголова оргкомітету); Сорока М.П. – доктор наук з державного управління, професор, народний депутат, президент НУВГП; Фещенко В.П. – д.т.н., доцент, академік МАНЕБ, заст. директора Експертний центр ”Укрекобіокон” (секретар оргкомітету, модератор) та ін. провідні науковці та фахівці з проблем сталого розвитку та ресурсозбереження.

На пленарному засіданні та у подальші дні роботи Конференції розглядаються питання:

1. Проблеми якості води та водопостачання.

2. Охорона водного середовища.

3. Раціональне водокористування та відновлення водних ресурсів.

4. Екологічна безпека акваторії.

5. Раціональне використання та охорона гідробіонтів.

6. Методологія моніторингу гідросфери.

Поряд з іншими поважними фахівцями, слова привітання учасникам Конференції промовила перший проректор НУВГП, доктор економічних наук, професор Левицька Світлана Олексіївна. Вона акцентувала про важливість та актуальність проблем, яким присвячено Конференцію, на її думку, основним змістом останньої є ”… підняття питання, яке дозволить відкритими очима дивитись у майбутнє не тільки нам, але й нашим дітям”.

Досить цікавими та змістовними були доповіді учасників. Нижче представлені автори та теми деяких матеріалів:

Клименко Микола Олександрович, доктор с-г.н., професор ”Стік забруднюючих речовин водами русла ріки Західний Буг за межі України”

 

Цуман Наталія Василівна, к.с-г. н., доцент кафедри ґрунтознавства та землеробства Житомирського аграрного агроекологічного університету ”Роль меліорації та водного господарства в сільськогосподарському виробництві зони Полісся”;

Прищепа Алла Миколаївна., к.с-г.н., доцент, професор кафедри екології НУВГП ”Зміна стану водних ресурсів агросфери зони впливу урбосистем”;

Проневич Василь Антонович, докторант Інституту агроекології та природокористування НААН ”Трансформація радіонуклідних випадінь в екосистемах Прип’ятського Полісся”

Гакало Оксана Ігорівна, викладач Технічного коледжу НУВГП “Оптимізація забезпечення населення Рівненської області водою за результатами оцінки екологічних ризиків”

Пількевич Ігор Анатолійович, д.т.н., зав. Кафедри моніторингу НПС ЖНАУ ”Якісний стан грунтових вод Київської та Житомирської областей”

Заслухавши та обговоривши доповіді і повідомлення, ознайомившись з представленими на Пленарному засіданні матеріалами, учасники Конференції відзначили ряд проблем та перспектив у сучасній водогосподарській галузі, які повинні бути враховані у нормативно-правовому забезпеченні охорони та раціонального використання водних ресурсів.  При плануванні подальших спільних напрямків роботи, учасники Конференції вважають за доцільне провести п’яту Всеукраїнську науково-практичну конференцію у 2014 році.назад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки