Візит делегації Поліського державного університету (Білорусь) до НУВГП

Візит делегації Поліського державного університету (Білорусь) до НУВГП

6 та 7 жовтня 2016 р. з офіційним дружнім візитом у НУВГП перебувала делегація Поліського державного університету з м. Пінськ, Республіка Білорусь. Очолював делегацію ректор Поліського державного університету, професор  Костянтин Костянтинович Шебеко, який приїхав разом з проректорами, деканами, завідувачами кафедр та керівниками основних структурних підрозділів. Під час зустрічей обговорювалися шляхи подальшої співпраці, обміну студентами, проведення спільних конференцій, навчання та виїзди на практики. Розглядались також питання підвищення кваліфікації викладачів та обміну досвідом.

З роботою навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою детальніше познайомилися проректор з навчально-виховної роботи ПДУ, к.мед.н., доцент Власова Світлана Вікторівна та завідувач кафедри загальної та клінічної медицини ПДУ, к.мед.н., доцент Шебеко Людмила Леонідівна. Вони на загальній зустрічі з професорсько-викладацьким складом ННІАЗ та студентами презентували інформацію про роботу свого університету та його структурних підрозділів, результати діяльності в навчальній, науковій та методичній роботі; продемонстрували досить потужну і сучасну навчальну та спортивну бази свого ВНЗ, відповіли на запитання присутніх.

Директор ННІАЗ, професор Прищепа А.М. надала інформацію про навчальний заклад, його історію, діяльність, провела екскурсію аудиторіями інституту. Гості відвідали кафедру хімії та фізики, екології та здоров’я людини і фізичної реабілітації. Співпраця кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації НУВГП та кафедри загальної та клінічної медицини ПДУ вже триває три роки завдяки дружнім контактам завідувача кафедри, д.мед.н., професора Григуса І.М. та к.мед.н., доцента Власової С.В.

Ігор Григус

доктор медичних наук, професор,

завідувач кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітаціїназад