Вітаємо переможців конкурсу підручників, навчальних посібників та монографій НУВГП !

Вітаємо переможців конкурсу підручників, навчальних посібників та монографій НУВГП !

За результатами цьогорічного конкурсу підручників, навчальних посібників та монографій Національного університету водного господарства та природокористування, переможцями в номінації «Кращий навчальний посібник природничого напрямку» стала група авторів ННІ АЗ: Д.с.-г.н., професор, директор ННІ АЗ Клименко М.О., к.с.-г.н., професор, зав. каф. екології Прищепа А.М. та к.с.-г.н., доцент каф. екології, заступник директора ННІ АЗ Брежицька О.А. за комплект навчальних посібників «Екологічне інспектування» та «Екологічне інспектування. Практикум».назад