Вітаємо нового кандидата наук!

Вітаємо нового кандидата наук!

Вітаємо старшого викладача кафедри теорії та методики фізичного виховання Євтуха Миколу Івановича з успішним захистом кандидатської дисертації на тему: «Методика оздоровлення студентів ВНЗ під час професійної підготовки»зі спеціальності 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» (науковий керівник – д.мед.н., проф. Григус І.М.) та офіційним проходженням процедури – Наказ МОН України від 29.09.2016 № 1166 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів".

 

Колективи кафедр здоров’я людини і фізичної реабілітації,

теорії та методики фізичного вихованняназад