Відкрита лекція на кафедрі агрохімії, ґрунтознавства та землеробства

Відкрита лекція на кафедрі агрохімії, ґрунтознавства та землеробства

12.10.2018 року на 3 парі в аудиторії 772 відбулась відкрита лекція доктора сільськогосподарських наук, професора кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства Веремеєнко Сергія Івановича з навчальної дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології» для студентів другого курсу спеціальності 201 «Агрономія».

Тема заняття «Ґрунтові колоїди, їх склад, властивості та значення»

На занятті були присутні: к.с.-г.н., доцент С.С. Трушева, к.с.-г.н., доцент О.О. Олійник, к.с.-г.н., доцент Т.М. Солодка, к.с.-г.н., доцент В.М. Фурман.назад