Відкриті лекції кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації

Відкриті лекції кафедри  здоров'я людини і фізичної реабілітації

У стінах навчального корпусу №7 НУВГП на кафедрі здоров’я людини і фізичної реабілітації були проведені ряд відкритих лекцій з таких дисциплін:  

v 09.10.2017 р. «Фізична реабілітація в косметології», тема «Фізична реабілітація при целюліті», лектор - кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Ногас Анжела Олександрівна;

v 10.10.2017 р. «Фізіотерапія», тема «Лікування механічними впливами. Лікування штучно-змішаним повітрям. Водолікування», лектор – старший викладач Брега Людмила Борисівна;

v 18.10.2017 р. «Фізична реабілітація в педіатрії», тема «Просвітницька робота з батьками під час проведення фізичної реабілітації», лектор – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Нестерчук Наталія Євгенівна;

v 13.11.2017 р. «Кінезіологія» , тема «М’язова активність та сила», лектор – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Кубай Григорій Васильович;

v 16.11.2017 р. «Діагностика та програми фізичної реабілітації в ортопедії та травматології», тема «Діагностичне обстеження пацієнтів з травмами та патологіями  нижніх кінцівок. Програми реабілітації людей з вродженими та набутими хворобами нижніх кінцівок», лектор – кандидат медичних наук, доцент Майструк М. І.

       На лекціях були присутні: завідувач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації, доктор медичних наук, професор Григус І. М., завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання та спорту, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Нестерчук Н. Є. та працівники обох кафедр.

       На відкритих заняттях лектори використовували сучасні технічні засоби навчання та комп’ютерні технології.

       Під час проведення лекцій студенти отримали необхідні знання та ознайомилися з методами фізичної реабілітації при різних нозологіях.

       Присутні на відкритих лекціях студенти та викладачі позитивно оцінили зміст проведених занять, відзначили високу якість викладання матеріалу, різноманітність методів та прийомів подання матеріалу та визнали, що отримана інформація сприяє підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія».назад