Від екологічної теорії до практики: екскурсія студентів-екологів на ПАТ "Волинь-цемент"

Від екологічної теорії до практики: екскурсія студентів-екологів на ПАТ "Волинь-цемент"

Від екологічної теорії до практики

8 грудня магістри спеціальностей «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Прикладна екологія» відвідали ПАТ «Волинь-цемент» (компанія Дікергофф в Україні)

і зустрілися із екологом цього підприємства Чумаком Олександром Ігоровичем, який є  випускником-екологом НУВГП 2010 року.

 Метою екскурсійного заняття було  ознайомлення із впровадженням більш чистих технологій виробництва, застосуванням системних підходів до формування якості навколишнього середовища  та визначення сучасних кваліфікаційних вимог до фахівців-екологів. Крім цього магістрам потрібно було  з’ясувати, як знання, вміння та компетенції із навчальних дисциплін «Системний аналіз якості навколишнього середовища», «Екологічна безпека регіону», «Стратегія сталого розвитку», «Екологічний менеджмент та аудит» застосовують на виробництві.

Студенти з цікавістю слухали про технологічних процес, природоохоронні заходи. Олександр Чумак зазначив, що «Волинь-Цемент»  є одним із лідерів цементної промисловості України за якістю, продукція якого становить 10 % ринкової частки цементу України, в тому числі 5 % – експортується. Крім цього, на ПАТ “Волинь-Цемент” запроваджено інвестиційний проект “реконструкція електрофільтра і системи автоматизації печі №4”- виконано модернізацію з заміною окремих елементів фільтра, що значно покращило роботу системи фільтрації обертової печі, а також дозволило знизити викиди пилу цементу в атмосферне повітря до європейських норм.

Підприємство працює за принципами сталого розвитку, крім нарощування економічних показників особливо дбають про охорону навколишнього середовища. Слід зазначити, що очолює службу охорони праці та навколишнього середовища випускник-екологог НУВГП Науменко Роман Миколайович.

         Олександр Чумак розказав про зміни у природоохоронному законодавстві, про моніторинг парникових газів та окремо зупинився на сучасних вимогах виробничників до випускника-еколога.  У дружній обстановці були обговорені  питання  важливості фаху та можливого  кар’єрного росту екологів.

        

зав.кафедрою екології Прищепа А.М.назад