Участь у Всеукраїнській конференції «Сталий розвиток та практика його впровадження в Україні»

Участь у Всеукраїнській конференції «Сталий розвиток та практика його впровадження в Україні»

4грудня 2017 року  директор ННІ агроекології та землеустрою  Прищепа Алла Миколаївна взяла участь у  Всеукраїнській конференції «Сталий розвиток та практика його впровадження в Україні» за підтримки ПРООН в Україні. На конференції були представлені результати проекту ПРООН/ГЕФ «Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України», зокрема  міжнародних зобов'язань  нашої держави відповідно до вимог трьох Конвенцій Ріо - Конвенції про охорону біорізноманіття, Конвенції про боротьбу з опустелюванням та Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату, а також у вирішенні глобальних екологічних проблем, які впливають на соціальне та економічне благополуччя країни. Руденко Леонід Григорович, академік НАН України, директор Інституту географії НАН України, керівник групи експертів з розроблення проекту Стратегії сталого розвитку України до 2030 року окреслив концептуальне бачення сталого розвитку в Україні: від Стратегії до практичних дій. Основні проблеми та перспективи прийняття та впровадження Стратегії сталого розвитку України до 2030 року представила Тимочко Тетяна Валентинівна, голова Всеукраїнської екологічної ліги, координатор консультативного процесу з розроблення Стратегії сталого розвитку України. Тараріко Олександр Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН розповів про реалізацію зобов´язань України по Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням. 

Були також окреслені наступні питання: врахування Цілей сталого розвитку в державних стратегічних документах; екологічної політики та сталого розвитку для об’єднаних територіальних громад.

Третя панельна дискусія була присвячена інформаційно-освітній складовій для підтримки засад сталого розвитку в Україні. Науковці, громадські діячі одностайно підтримали думку, про необхідність впровадження засад сталого розвитку при підготовці магістрів всіх спеціальностей. Зазначили, що є ряд  ВНЗ, де впроваджується підготовка фахівців для сталого розвитку, серед них і Національний університет водного господарства та природокористування. Науковою школою професора, доктора сільськогосподарських наук Клименка Миколи Олександровича підготовлено підручники, посібники, методичні рекомендації з проблем сталого розвитку, проведено ряд конференцій, круглих столів.

Конференція стала майданчиком для обговорення бачення подальших ініціатив, які сприятимуть впровадженню Цілей сталого розвитку в Україні на державному, регіональному рівнях. назад