Участь у І Міжнародній науково-практичній конференції “Фізична активність і якість життя людини”

Участь у  І Міжнародній науково-практичній конференції “Фізична активність і якість життя людини”

        Упродовж 14-16 червня 2017 року проходила І Міжнародна науково-практична конференція Фізична активність і якість життя людини”, яка була організована Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки та Академією імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща). Учасники конференції були представлені плеядою науковців з Польщі, Білорусі та України. Тематика доповідей, матеріали досліджень, наукові дискусії на конференції засвідчили актуальність назрілої тематики – покращення якості життя людини засобами рухової активності. Обговорення даного питання сприяло формуванню нових ідей та можливостей для подальших досліджень з метою пошуку інноваційних шляхів вирішення проблеми покращення якості життя як окремої особистості так і суспільства в цілому.

Долучилися до роботи конференції також завідувач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації  Григус І.М. та доценти цієї ж кафедри Ногас А.О. та Нагорна О.Б. Професор Григус І.М. виступив на пленарному засіданні з доповіддю «Роль фізичної активності в реабілітації хворих на легку персистуючу бронхіальну астму» та керував роботою секції №3 «Фізична активність у фізичній реабілітації та соціальній адаптації», де виступили з доповідями доценти Нагорна О.Б. та Ногас А.О. Нагона О.Б. представила доповідь «Синдром гіпермобільності суглобів у дітей першого року життя» (співавтори Брега Л.Б. і Горчак В.В.), а Ногас А.О. – «Рухова активність у фізичній реабілітації хворих на ревматоїдний артрит» (співавтор Карпінський А.Ю.).

Тези конференції опубліковані в електронному збірнику, а статті англійською – у першому-другому номерах збірника наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки “Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві” та наукових журналах Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові.назад