Участь студентів землевпорядників в підсумковій конференції ІІ туру Всеукраїнськького конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціальності «Геодезія та землеустрій»

Участь студентів землевпорядників в  підсумковій конференції ІІ туру Всеукраїнськького конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціальності «Геодезія та землеустрій»

28-29 березня на землевпорядному факультеті Львівського національного аграрного університету проходила підсумкова конференція ІІ туру Всеукраїнськького конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціальності «Геодезія та землеустрій».

Участь приймали представники від 18 профільних вузів України. Студенти виступали з науковими дослідженнями на актуальні теми, які зокрема стосувались застосування ГІС технологій при вирішення питань регулювання земельних відносин.

Національний університет водного господарства та природокористування представляли:

  • Лов'ян Роман Сергійович студент 5 курсу навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою  спеціальності «Геодезія та землеустрій» з науковою роботою на тему  «Автоматизація побудови картограми еколого-економічної придатності у програмному забезпеченні ArcGIS» (керівники – к.т.н., доцент  кафедри геодезії та картографії  Янчук О.Є., к.т.н., доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики Шульган Р.Б.).  
  • Мелконян Гоар Араївна студентка 4 курсу навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою  напряму  підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» з науковою роботою на тему  «Встановлення та організація зони санітарної охорони відомчого водозабору питних підземних вод ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» Хотинського родовища» (керівник –к.т.н., доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики Бухальська Т.В.).  
  • Шудрук Віктор Вячеславович та Войтович Олександр Васильович студенти 4 курсу навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою  напряму  підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» з науковою роботою на тему   «Перспективи використання технології доповненої реальності (на прикладі музею геодезичних приладів)» керівники – к.т.н., доцент  кафедри геодезії та картографії Янчук О.Є.)


назад