Участь науковців ННІ АЗ у міжкафедральному науково-практичному семінарі з питань біомоніторингу водних екосистем

Участь науковців ННІ АЗ у міжкафедральному науково-практичному семінарі з питань біомоніторингу водних екосистем

12 січня 2018 року  директор ННІ АЗ професор Прищепа Алла Миколаївна, завідувач кафедри екології, технологій захисту навколишнього середовища та лісового господарства, д.с.-г. н. професор Клименко Микола Олександрович, д.с.-г.н., професор кафедри менеджменту Клименко Олександр Миколайович, к.с.-г.н.,  доценти кафедри екології, технологій захисту навколишнього середовища та лісового господарства Статник Ігор Іванович та Троцюк Віктор Степанович  взяли участь у міжкафедральному науково-практичному семінарі з питань біомоніторингу водних екосистем. Семінар проходив на базі Житомирського національного агроекологічного університету із залученням кафедр: екологічної безпеки та економіки природокористування; загальної екології;   охорони довкілля та збалансованого природокористування ЖНЕУ. На науковому семінарі прослухали доповідь за результатами наукових досліджень  доцента Федонюк Тетяни Павлівни на тему: «Біомоніторинг водних екосистем Полісся України на основі аналізу стабільності розвитку гідробіонтів». В обговоренні  взяли участь ректор ЖНЕУ професор, д.е.н. Скидан Олег Васильович, проректор д.с.-г.н., професор  Романчук Людмила Донатівна, декан екології та  права, д.е.н., професор Данкевич Євген Михайлович,  завідувач кафедри загальної екології Дубовий Володимир Іванович, доценти, аспіранти.  Відзначено ряд типових  екологічних проблем водних екосистем України, шляхи їхнього вирішення.

Наголошено про тривалу співпрацю науковців ЖНЕУ з науковою школою професора Клименка М.О. та сформовані плани на перспективу.назад