Участь директора ННІ АЗ у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти"

Участь директора ННІ АЗ у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Підготовка докторів філософії (PhD)  в умовах реформування вищої освіти"

5-6  жовтня 2017 р.  директор ННІ АЗ Прищепа А.М., вчений секретар спеціалізованої вченої ради  у складі делегації від Національного університету водного господарства та природокористування взяла участь  у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти», яка проходила у Запорізькому  національному університеті.

Її учасниками стали близько 400 українських науковців та освітян, а також – представники Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), які займаються питаннями реформування галузі.

На пленарному та секційних засіданнях широко обговорювали проблеми і  перспективи впровадження в Україні від 2016 року нової системи підготовки докторів філософії (PhD) на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, а також внесення пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення діючої нормативно-правової бази, організаційних, методичних та інституційних засад діяльності аспірантури, присвоєння наукових ступенів, підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації.

У роботі пленарного засідання взяли участь заступник міністра освіти і науки Юрій Рашкевич, радник міністра освіти і науки Михайло Винницький,директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України Андрій Шевцов. У панельних дискусіях приймали участь заступник директора департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України Світлана Криштоф, начальник відділу підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів МОН України Олена Воронюк, активісти громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» – директор Американських рад з міжнародної освіти Ярема Бачинський та експерт із питань освіти і освітньої політики Олена Панич.

Андрій Шевцов представив присутнім тему «Системна трансформація підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні». Він презентував нову структурну схему, де учасниками підготовки виступають Міністерство освіти і науки України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти та ВНЗ. Також відзначив, що старі норми підготовки будуть діяти (паралельно із новаціями) до 2020 року, й усі, хто розпочав підготовку на базі аспірантури та докторантури у попередній період, зможуть захистити свої наукові звання за звичною схемою.

Радник Міністра освіти і науки України Михайло Винницький представив присутнім черговий «Проект нового Порядку присудження наукових ступенів», який винесений на публічне обговорення у колі наукової та освітньої спільноти. Головну увагу він звернув на моменти, пов’язані з процедурою захисту наукових звань. Зробив акцент і на пунктах, що її спрощують і водночас підвищують особисту відповідальність кожного з учасників процедури. Йшлося також про «перезапуск» НАЗЯВО, що має розпочати повноцінно функціонувати вже з наступного року, тощо.

Ознайомитися із змістом документів можна за покликанням: http://www.dochub.com.ua/uk/normatyvno-pravova-baza .

З усіма матеріалами щодо  конференції, яка відбулась у Запоріжжі 05-06 жовтня 2017 р. можна ознайомитися на сайті відділу аспірантури і докторантури Запорізького національного університету за посиланням: http://phd.znu.edu.ua/.назад