Вручення свідоцтв і додатків випускникам курсів підвищення кваліфікації по фізичній реабілітації

Вручення свідоцтв і додатків випускникам курсів підвищення кваліфікації по фізичній реабілітації

 У період з 08 листопада 2016 року по 07 травня 2017 року проходили перші курси підвищення кваліфікації викладачів в Інституті післядипломної освіти НУВГП за галуззю знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальністю 227 «Фізична реабілітація», програмою «Фізична реабілітація при різних нозологіях». На курсах навчалися викладачі кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації НУВГП, Рівненського базового медичного коледжу та Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Шестимісячні курси передбачали вивчення таких тем: Теоретико-методичні засади педагогіки вищої школи, Психологія особистості викладача, Правові аспекти забезпечення навчального процесу, Охорона праці та безпека життєдіяльності при організації навчального процесу, Діагностика і моніторинг стану здоров’я, Основи фізичної терапії та ерготерапії. Основою програми була Фізична реабілітація при різних нозологіях (Фізична реабілітація в пульмонології, Фізична реабілітація в кардіології, Фізична реабілітація в педіатрії, Фізична реабілітація в неврології, Фізична реабілітація в хірургії, Фізична реабілітація в травматології, Фізична реабілітація в ортопедії) в обсязі 96 годин. Всі здавали випускову роботу за обраною темою. Загальний обсяг програми складав 144 години. Після успішного завершення навчання всі курсанти отримали свідоцтва та додатки до них, які вручив завідувач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації професор Ігор Григус.назад