Студентська науково-практична конференція на кафедрі агрохімії, грунтознавства та землеробства

Студентська науково-практична конференція на кафедрі агрохімії, грунтознавства та землеробства

6 квітня 2017 року на кафедрі агрохімії, ґрунтознавства та землеробства відбулася щорічна студентська науково-практична конференція. Учасниками конференції стали студенти – члени студентських наукових гуртків, діючих на кафедрі з вересня 2016 року.

У доповідях були представлені результати аналітичних, польових і лабораторних досліджень, спрямованих на вивчення впливу хімічних факторів на фізіологічні процеси в рослинах; моніторинг забур’яненості території регіону; потенціалу ґрунтових ресурсів Рівненщини щодо запровадження органічного землеробства; агроекологічних наслідків глобального потепління клімату в землеробстві тощо.

Значний інтерес у присутніх на конференції викликали доповіді «Використання мобільних додатків у сільському господарстві», «Моделювання розподілу теплових ресурсів на силових землях в умовах Лісостепу України», «Вертикальне землеробство – майбутнє сільського господарства».

Учасникам конференції рекомендовано матеріали доповідей до публікації.

Усі студенти налаштовані на подальше проведення досліджень, результати котрих будуть представлені наступного року.назад