Студентська наукова конференція «Охорона та раціональне використання природних ресурсів України в контексті сталого розвитку»

Студентська наукова конференція «Охорона та раціональне використання природних ресурсів України в контексті сталого розвитку»

На кафедрі екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства 10 травня 2019 р. відбулась щорічна студентська наукова конференція «Охорона та раціональне використання природних ресурсів України в контексті сталого розвитку».

У ході конференції були представлені результати наукових досліджень та вивчення актуальних питань довкілля студентами спеціальностей 101 - "Екологія", 183 - "Технології захисту навколишнього середовища" та 205 - "Лісове господарство".

Цікавими та змістовними виявились доповіді, які розкривали питання проблеми відходів виробництва і споживання, охорони та раціонального використання водних ресурсів, збереження та відтворення земель, порушених внаслідок видобутку бурштину, розподілу та міграції радіонуклідів у сільськогосподарській продукції, захисту атмосферного повітря від викидів промислових підприємств, забазпечення енергоефективності будівель, розробки стратегій сталого розвитку населених пунктів, екологічної безпеки територій, технологій вилучення важких металів із водних екосистем, розчищення русел річок від намулів, вивчення екологічного стану лісових насаджень та прогнозування змін клімату.

Окремі розробки, що були представлені на конференції вже отримали визнання під час участі їх авторів у І та ІІ етапах Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Більшість представлених тематик матимуть продовження при виконанні студентами бакалаврських та магістерських робіт. 

За висновками роботи конференції представлені доповіді рекомендовані до подання для публікації у Студентський вісник НУВГП.назад